ADBL IPA - Čistící roztok k odmaštění (1000ml)

Izopropylalkohol určený k odmaštění laku po leštění a před aplikací ochrany laku.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
289 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-IPA-10
výrobce:ADBL
cena bez DPH:238 Kč
cena vč. DPH:289 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL IPA je čistící roztok ideální pro odmašťování a čištění povrchu laku karoserie. Je vhodný pro přípravu povrchu před aplikací ochranných přípravků, odstraňování mastnoty z venkovních plastů nebo odmaštění po strojním leštění. Tento roztok je také účinný při čištění oken, kontaktů, video čtecích hlav, mobilních telefonů, LCD monitorů a dalších povrchů. Obsahuje vysoké složení izopropylalkoholu (99,8 %) a doporučuje se ředit v poměru 1:1. Při práci s ADBL IPA je důležité používat ochranné rukavice a pracovat venku nebo v dobře větrané místnosti. Ideálně byste měli použít také respirátor nebo ochrannou masku 3M.

Hlavní vlastnosti ADBL IPA:

 • Ideální cenově dostupné odmašťovadlo.
 • Doporučené ředění v poměru 1:1.
 • Objem 1 litr.

 

ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Eye Irrit. 2: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  Flam. Liq. 2: H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  STOT SE 3: H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.


  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím