Bad Boys IPA - Čistič a odmašťovač (500ml)

Izopropylalkohol (IPA) je vhodným rozpouštědlem pro konečnou přípravu, čištění a odmašťování laku před aplikací ochrany nebo fólie.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
149 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistruj se a získej výhody k nákupu!
ks
do košíku
Množstevní slevy
od 3 ks 143 Kč / ks
od 6 ks 138 Kč / ks
od 12 ks 128 Kč / ks
AKCE PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY!
Cena se slevovým kódem VSES15
126 Kč
katalogové číslo: BB5809
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:123 Kč
cena vč. DPH:149 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
09.03.2024
Skvělý čistič
+
Praktická lahev s bezpečnostním uzávěrem
+
Staré samolepky a zbytky lepidel jdou dolů za chvilku
+
Výborně odmastí
-
Cena je ti jediné, vždy by to mohlo být levnější :-)
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
IPA

Nezbytný přípravek pro bezpečné odmaštění povrchu.

Izopropylalkohol (IPA) je vhodným rozpouštědlem pro konečnou přípravu, čištění a odmašťování laku před aplikací ochrany nebo fólie.
Vhodný také pro odstranění zbytku leštící pasty po leštění laku.

Výhody:

 • Čisticí prostředek na lakované povrchy na bázi alkohol.
 • Rozpouští oleje, mastnotu a další nečistoty.
 • IPA se doporučuje k odmaštění povrchu při renovaci laku, k odstranění zbytků leštících past nebo před nanesením vosků či keramiky.
 • Přípravek připravený k použití.
   

Objem: 500 ml

Dostupné v objemu: 500 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Skvělý čistič
+
Praktická lahev s bezpečnostním uzávěrem
+
Staré samolepky a zbytky lepidel jdou dolů za chvilku
+
Výborně odmastí
-
Cena je ti jediné, vždy by to mohlo být levnější :-)
Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Naneste přípravek čištěný povrch nebo na čisté mikrovlákno.
 • Důkladně vyčistěte povrch.
 • Otřete do sucha.

Doporučení a upozornění:

 • Před prvním použitím vyzkoušejte přípravek na méně viditelném místě.
 • Nepoužívejte na nelakované plasty, mohlo by dojít ke změně barvy.
 • Vždy dodržujte zásady zdravého rozumu.
 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Nepoužívejte na přímém slunečnm světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


 

GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Varovná prohlášení:

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím