Liquid Elements IPA 1L izopropylalkohol - čistič a odmašťovač

Velmi oblíbený a známý čistící a odmašťující roztok.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
249 Kč
Obvykle 2 - 4 dny

Hlídat dostupnost produktu

NANOSPEC /
klub
Zaregistruj se a získej výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: LE-F235_1000
výrobce:Liquid Elements
cena bez DPH:206 Kč
cena vč. DPH:249 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
26.01.2022
Prostě IPA. Cena dobrá.
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1

IPA je ideální odmašťující a čistící roztok pro přípravu povrchu.

Např. vhodné pro vyčištění a odmaštění laku nebo i venkovních plastů před aplikací ošetřujících přípravků nebo pro odmaštění po strojním leštění. Vhodné také na čištění oken.

Čistič a odmašťovač povrchu, nezbytný článek pro přípravu povrchu před aplikací leštenky, vosku, sealantu nebo keramiky.

Snadno a bezpečně odstraňuje zbytky leštících past a odkrývá skutečný výsledek leštění.


Bezpečnostní upozornění:
Komponenty určující nebezpečí:

Propan-2-ol
Řada H200: Fyzikální nebezpečí:

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Řada H300: Zdravotní rizika:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
Řada P100: Obecně:

P101: Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
Řada P200: Preventivní opatření:

P210: Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P264: Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P271: Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
Řada P300: Doporučení:

P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
P312: Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
Řada P400: Informace o úložišti:

P405: Uchovávejte uzamčené.
Řada P500: Likvidace:

P501: Zneškodněte obsah / kontejner ve schválené likvidační společnosti nebo místním sběrném místě.
Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Prostě IPA. Cena dobrá.
Přidat recenzi

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím