Bad Boys Pre Wax Cleaner - Čistič a odmašťovač (500ml)

Doporučeno k použití před aplikací keramického vosku k odmaštění laku automobilu.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
329 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
Množstevní slevy
od 3 ks 316 Kč / ks
od 6 ks 306 Kč / ks
od 12 ks 283 Kč / ks
katalogové číslo: BB1944
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:272 Kč
cena vč. DPH:329 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Pre Wax Cleaner

Nezbytný přípravek před aplikací vosku.

Je určen k čištění lakovaných povrchů. Ideální jako čistič laku před aplikací keramického vosku k odmaštění laku. Odstraňuje zbytky leštících past a starých vosků, stejně jako zbytky lepidla a dalších nečistot. Rychle se odpařuje a nezanechává šmouhy.

Po vyčištění laku tímto přípravkem naváže vosk s lakem mnohem pevnějšá vazbu a tím je životnost vosku prodloužena na maximum.
Dalo by se říct, že použití tohoto čističe před aplikací jakéhokoliv vosku je nezbytné.

Pre Wax Cleanrr také odstraní zbytky starého vosku a leštěnky z povrchu laku a je tak ideálním základem pro všechny ochrany laku. Toto je velice důležitý krok před aplikací leštěnky a vosku, jelikož je pak vytvořena mnohem silnější a déle trvající vazba mezi povrchem laku a aplikovanou ochranou.

Lze použít i naodmaštění skla před aplikací tekutých stěrčů.

Výhody:

 • Čisticí prostředek na lakované povrchy.
 • Připraví povrch pro vosk.
 • Přípravek připravený k použití.

Objem: 500 ml

Dostupné v objemu: 500 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let "Bad Boys" z RRC získali mnoho zkušeností, které se odrážejí v ucelené řadě špičkové autokosmetiky. Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Před použitím lahvičku protřepejte.
 • Nastříkejte malé množství přípravku na povrch ze vzdálenosti přibližně 15 cm nebo nastříkejte na mikrovláknovou utěrku.
 • Důkladně otřete nastříkaný povrch čistou utěrkou z mikrovlákna.
 • V případě potřeby tyto kroky opakujte.

Doporučení a upozornění:

 • Před prvním použitím vyzkoušejte přípravek na méně viditelném místě.
 • Při aplikaci si chraňte pokožku tento výrobek je dráždivý používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
 • Nenechte na povrchu zaschnout.
 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Nepoužívejte na přímém slunečnm světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Varovná prohlášení:

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004:

 • Složení: >30% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, barvivo.

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

 • Látky, které přispívají ke klasifikaci: Isopropylalkohol

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím