Bad Boys EZ Wiper - Tekuté stěrače (200ml)

Neviditelné stěrače s příměsí keramiky a vydrží až 6 měsíců.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
349 Kč
ks
vložit do košíku
Množstevní slevy
od 6 ks 331 Kč / ks
od 12 ks 314 Kč / ks
Skladem
katalogové číslo: BB1686
záruka:24 měsíců
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:288 Kč
cena vč. DPH:349 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Ověřený zákazník
02.03.2023
Pěkně to válí, stačilo nastříkat a setřít a už to mám na okně přes 14dní a pořád to jede. Jestli to vydrží co slibují, tak je to bomba.
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
EZ Wiper

Jednosložkový přípravek s efektem tekutých stěračů na bázi keramiky. Vyznačuje se snadnou aplikací a skvělým, dlouhotrvajícím hydrofobním účinkem. Výrobek je odolný vůči chemickým látkám.

EZ Wiper je keramický sealant, který na skle vyvtoří hydrofobní vrstvu. Voda nemá jakoukoliv šanci se na skle udržet. Usnadňuje výhled a odvádí vodu při jízdě a to již od nižších rychlostí. Za deštivého počasí tak za jízdy nemusíte používat stěrače. EZ Wiper nejen že odpuzuje vodu, ale i sníh. V zimním období tedy zabraňuje dokonce i námraze na oknech.

Na čelním skle vydrží až 6 měsíců a je tak jedním z nejlepších přípravků na trhu ve své kategorii.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme sklo vyčistit pomocí Bad Boys Glass Cleaner a sklo odmastit.

Výhody:

 • Efekt tekutých stěračů.
 • Dokonale odpuzuje vodu.
 • Při dešti za jízdy nemusíte používat stěrače.
 • Snadná aplikace.

Objem: 200 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem200 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Pěkně to válí, stačilo nastříkat a setřít a už to mám na okně přes 14dní a pořád to jede. Jestli to vydrží co slibují, tak je to bomba.
Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Důkladně očistěte čelní sklo přípravkem Bad Boys Glass Cleaner
 • Naneste EZ Wiper na sklo pomocí aplikátoru nebo rovnoměrně nastříkejte přípravek na povrch
 • V závislosti na teplotě nechte přípravek působit několik minut, poté jej otřete mikrovláknem, dokud nezískáte hladký, průhledný povrch.
 • Pokud chcete dosáhnout účinku až 6 měsíců, očistěte sklo přípravkem Bad Boys Glass Cleaner, odstraňte ze skla usazeniny vodního kamene a nakonec sklo umyjte alkoholem (Ipou) nebo přípravkem Pre-Wax Cleaner.

Pro dosažení nejlepších výsledků můžete sklo vyleštit přípravkem Bad Boys Glass Polishing Paste.

Údržba EZ Wiper závisí na intenzitě používání vozu, stěračů a stupni zanesení skla vodním kamenem. 

Doporučení a upozornění:

 • Nenechte na povrchu zaschnout.
 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 °C.
 • Nepoužívejte na přímém slunečním světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Varovná prohlášení:

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení