ADBL Black Water - Lesk na pneumatiky (1000ml)

Impregnace na pneumatiky s výsledným lesklým efektem.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
369 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-BW-10
výrobce:ADBL
cena bez DPH:305 Kč
cena vč. DPH:369 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Black Water - Lesk na pneumatiky

ADBL Black Water je rychlý a snadno použitelná impregnace pneumatik. Obnovuje vybledlé gumové povrchy, dodává jim přirozený vzhled a poskytuje pokročilou ochranu proti UV záření, silniční špíně a soli. Tento produkt také předchází ztrátě barvy a popraskání pneumatik. Díky svým vlastnostem odpuzuje nečistoty, prach a vlhkost, udržuje pneumatiky čisté a lesklé po dlouhou dobu.

Hlavní vlastnosti:

 • Snadná a rychlá aplikace
 • Chrání proti UV záření
 • Poskytuje extra lesklý povrch
 • Obsahuje QR kód s instruktážním videem
 • Dodává se s výkonným japonským rozprašovačem Canyon

Jak používat ADBL Black Water:

 1. Nepoužívejte na přímém slunečním světle.
 2. Před použitím důkladně umyjte pneumatiky a nechte je vyschnout.
 3. Nastříkejte produkt na povrch pneumatiky a nechte přirozeně zaschnout.
 4. Doporučujeme po aplikaci nechat pneumatiky alespoň přes noc uschnout před první jízdou.
 5. Pro aplikaci můžete také použít pěnovou aplikační houbičku určenou pro pneumatiky.
 6. Pokud zůstanou zbytky produktu na discích, odstraňte je mikrovláknovou utěrkou s krátkým vláknem.
 7. Uchovávejte mimo dosah dětí v suchém prostředí a nenechte přípravek zmrznout.


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  Směs obsahující látky ohrožující životní prostředí, zahrnující i látky toxické pro vodní organizmy.
   


  GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví
  Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


  Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Aquatic Chronic 2: H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Asp. Tox. 1: H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  Flam. Liq. 2: H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  Repr. 2: H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
  Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži.
  STOT RE 2: H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  STOT SE 3: H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

  Doplňující informace:

  EUH208: Obsahuje benzyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.


  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím