Bad Boys CERAMIC Tyre Dressing - Impregnace pneumatik (500ml)

WEEKPicks
Dočasně zlevněno
-25%
Impregnační prostředek s příměsí oxidu křemičitého (SiO2), který dodá pneumatikám sytou barvu a dlouhotrvající ochranu.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
314 Kč
původní cena: 419 Kč
ks
vložit do košíku
Množstevní slevy
od 6 ks 299 Kč / ks
od 12 ks 283 Kč / ks
Skladem
katalogové číslo: BB6424
záruka:24 měsíců
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:260 Kč
cena vč. DPH:314 Kč
původní cena: 419 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
08.01.2023
Funguje. Pneumatiku ztmavil, přirozené dodal lesk. S kontaktem s vodou ji hezky odvádí pryč. Za me super vec.
+
Cena dobra
+
Funguje
+
Lesk
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
CERAMIC Tyre Dreesing

Keramická impregnace na pneumatiky. Dodá pneumatikám sytou barvu a dlouhotrvající ochranu. Proniká do pneumatiky a vytváří hydrofobní povlak, který dodává kvalitní lesk a rovnoměrný vzhled.

Bad Boys CERAMIC Tyre Dressing je přípravek, který pneumatiky dlouhodobě vyživuje a dodává jim přirozený a sytý vzhled. Ceramic Tyre Dressing vytváří aktivní SiO₂ bariéru, která pomáhá chránit pneumatiky před vlivem povětrnostních podmínek, silniční špínou a oxidací. Proniká do struktury pneumatiky a vytváří hydrofobní povlak, který si déle udržuje lesk a rovnoměrný vzhled. 

Výhody:

 • Přípravek na ochranu pneumatik s dlouhotrvajícím efektem.
 • Dodá pneumatikám nový, čistý vzhled a chrání je před vlivem počasí a nečistotmi.
 • Připraveno k okamžitému použití bez nutnosti ředění.

Objem: 500 ml

Dostupné také v objemu: 150 ml a 500 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Funguje. Pneumatiku ztmavil, přirozené dodal lesk. S kontaktem s vodou ji hezky odvádí pryč. Za me super vec.
+
Cena dobra
+
Funguje
+
Lesk
Přidat recenzi

Postup při aplikaci:

 1. Naneste na důkladně čistý a suchý povrch pneumatiky.
 2. Naneste tenkou vrstvu pomocí aplikátoru.
 3. Vetřete do bočnice pneumatiky, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí.
 4. Nechte vstřebávat přibližně 5-20 minut, v závislosti na tom, jak je pneumatika savá.
 5. Přebytek setřete utěrkou z mikrovlákna, která nepouští vlákna.   

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být pneumatika před aplikací co nejčistší a zcela suchá, k čemuž doporučujeme čisticí prostředek Bad Boys Tyre & Rubber Cleaner. Před jízdou se ujistěte, že na pneumatice nejsou přebytky přípravku, abyste eliminovali riziko potřísnění karoserie.

Doporučení a upozornění:

 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Nepoužívejte na přímém slunečnm světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  GHS08 - lLátky nebezpečné pro zdraví
  Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


  Signální slova: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H302: Zdraví škodlivý při požití.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Varovná prohlášení:

  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
  • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P405: Skladujte uzamčené.
  • P501: Odstraňte obsah/obal …

  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení