Ultracoat Quartz Tire Dressing impregnace pneumatik (500ml)

-25%
Impregnační přípravek k ochraně pneumatik. Navrátí pneumatikám barevnou sytost a matný saténový finiš a v případě vrstvení i maximální lesk.
Zobrazit více
84% (5 hodnocení)
299 Kč
původní cena: 399 Kč
Skladem
Ušetříte:
100 Kč
Cenová bomba
Za tuto cenu koupíte jen do ukončení akce!
původní cena: 399 Kč
ks
do košíku
katalogové číslo: UC-QTD-500
výrobce:Ultracoat
běžná cena:429 Kč
cena bez DPH:247 Kč
cena vč. DPH:299 Kč
původní cena: 399 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
01.02.2024
Hezky zatmaví gumu, zkoušeno i na plastu. jako zazrak funguje.
Ověřený zákazník
18.01.2024
Vyzkoušeno na plastu a vydržel skoro dva měsíce. Bylo to teda na nevyčištěném plastu, takže ny vyčištěném by to asi bylo i véc. Plast byl hezky tmavý.
Neověřený zákazník
21.10.2023
Po aplikaci vypadá perfektně, bohužel výdrž je velmi slabá. Stačí jedna dvě projíždy v dešti a efekt jde do kytek.
popis
parametry
soubory2
diskuze
Recenze5
Aplikace
Bezpečnost

ULTRACOAT

QUARTZ TIRE DRESSING
Hydrophobic & Durable

Navrženo k ochraně pneumatik a všech ostatních gumových částí automobilu. Jeho aplikace je velice snadná pomocí přiloženého rozprašovače, ale je možné jej aplikovat i pomocí aplikátoru, rsp. nastříkat na aplikátor a nikoliv na pneumatiku. Při práci s tímto přípravkem ucítíte velmi příjemnou vůni borůvek.

Díky svému složení je výsledkem silná hydrofobita po dobu několika týdnů od aplikace. Výsledný finiš máte doslova sami v rukách. Postupným vrstvením se zvyšuje výsledná úroveň lesku. Při aplikaci jedné vrstvy je povrch matný, sytý a nemastný. Čím více přípravku nanesete, tím více se budou pneumatiky třpytit.

Hlavní přednosti:

 • Velmi silné hydrofobní vlastnosti.
 • Snadná a rychlá aplikace.
 • Matný nebo lesklý finiš.

Objem balení:

 • 500ml

Ultracoat je dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na špičkové keramické povlaky. Ultracoat je na trhu již od roku 2015 a od té doby si produkty polské značky našly obrovskou oblibu mezi nadšenci do detailingu, ale i profesionálními detailery po celé Evropě.
Garantujeme nejvyšší kvalitu všech produktů, které jako výhradní dovozci značky Ultracoat pro ČR a SK nabízíme i Vám.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Hezky zatmaví gumu, zkoušeno i na plastu. jako zazrak funguje.
Vyzkoušeno na plastu a vydržel skoro dva měsíce. Bylo to teda na nevyčištěném plastu, takže ny vyčištěném by to asi bylo i véc. Plast byl hezky tmavý.
Po aplikaci vypadá perfektně, bohužel výdrž je velmi slabá. Stačí jedna dvě projíždy v dešti a efekt jde do kytek.
DĚLÁ POLOLESK, DOBŘE SE APLIKUJE. JENDODUHOST DOBRÁ CENA
snadno se nanáší a stírá - hezký finiš - drží
Přidat recenzi

Použítí:

 1. Aplikujte impregnaci rozprachem přímo na povrch, na utěrku nebo aplikátor.
 2. Důkladně rozetřete po povrchu.
 3. Zbytky případně setřete mikrovláknovou utěrkou.
 4. V případě potřeby opakujte krok 1 - 3 pro zvýšení lesku.

Doporučení:

 • Při práci vždy používejte ochranné prostředky jako jsou nitrilové rukavice a pod.
 • Výsledný finiš je závislý na počtu vrstev příravku. Čím více vrstev, tím více bude povrch lesklý.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví
  Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


  Signální slovo: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Varovná prohlášení:

  • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

  Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004:

  • 5 - < 15 % alifatické uhlovodíky, parfémy

  Doplňující informace:

  • EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím