Bad Boys IPA - Čistič a odmašťovač (5 l)

Izopropylalkohol (IPA) je vhodným rozpouštědlem pro konečnou přípravu, čištění a odmašťování laku před aplikací ochrany nebo fólie.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
799 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: BB5836
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:660 Kč
cena vč. DPH:799 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
IPA

Nezbytný přípravek pro bezpečné odmaštění povrchu.

Izopropylalkohol (IPA) je vhodným rozpouštědlem pro konečnou přípravu, čištění a odmašťování laku před aplikací ochrany nebo fólie.
Vhodný také pro odstranění zbytku leštící pasty po leštění laku,

Výhody:

 • Čisticí prostředek na lakované povrchy na bázi alkohol.
 • Rozpouští oleje, mastnotu a další nečistoty.
 • IPA se doporučuje k odmaštění povrchu při renovaci laku, k odstranění zbytků leštících past nebo před nanesením vosků či keramiky.
 • Přípravek připravený k použití.
   

Objem: 5000 ml

Dostupné v objemu: 500 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem5000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Naneste přípravek čištěný povrch nebo na čisté mikrovlákno.
 • Důkladně vyčistěte povrch.
 • Otřete do sucha.

Doporučení a upozornění:

 • Před prvním použitím vyzkoušejte přípravek na méně viditelném místě.
 • Nepoužívejte na nelakované plasty, mohlo by dojít ke změně barvy.
 • Vždy dodržujte zásady zdravého rozumu.
 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Nepoužívejte na přímém slunečnm světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H315: Způsobuje podráždění kůže.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varovná prohlášení:

 • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím