Koch Chemie CSP - Ošetření vnitřních plastů s lesklým efektem (1000ml)

Koch-chemie Cockpit Super Pflege - přípravek na a ochranu plastových dílů v interiéru vozu s lesklým finišem.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
509 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: KCH-420001
výrobce:Koch Chemie
cena bez DPH:421 Kč
cena vč. DPH:509 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

Ošetření vnitřních plastů Koch Cockpit Super PflegeWebová prezentace výrobce

Popis přípravku:
COCKPIT - SUPER - PFLEGE je přípravek na ošetření, oživení a konzervaci vnitřních
plastových dílů. Ošetřené díly zanechá lesklé, zároveň chrání před znečištěním a UV zářením.

Oblast použití: 
Cockpit, vnitřní části vozidel, gumová těsnění.

Použití:
COCKPIT - SUPER - PFLEGE nastříkat na měkkou houbu nebo hadr, poté rovnoměrně 
nanést na ošetřovaný povrch a nechat zaschnout. V případě potřeby setřít mikrofázovou
utěrkou. Neaplikujte na povrchy, kde je nežádoucí hladkost, např. pedály, volant, běhoun
pneumatik atd.

 

Koch Chemie

KOCH CHEMIE Systém značení produktů


Systém produktů.

Koch‑Chemie je systémovým dodavatelem s perfektně sladěnými produkty. Na základě systému produktů se naše portfolio člení a třídí do jednotlivých skupin. Zjistěte nyní, jak funguje náš systém produktů.

Jak to funguje?

 

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  Směs obsahující látky ohrožující životní prostředí, zahrnující i látky toxické pro vodní organizmy.
   


  GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví
  Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


  Signální slova: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Varovná prohlášení:

  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
  • P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
  • P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

  Zvláštní značení u speciálních směsí:

  • EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím