OneWax FROTHY Snow Foam - Aktivní pěna (5 l)

750 ml. Aktivní pěna s bohatou pěnou a vysoko čistící efektivitou. Nádherná vůně jahod. pH neutrální složení je bezpečné vůči všem ochranám laku.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
Vyřadili jsme z nabídky
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
katalogové číslo: OW-11450
výrobce:OneWax
cena bez DPH:826 Kč
cena vč. DPH:999 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

OneWax.
FROTHY Snow Foam

Aktivní pěna One Wax Frothy vytvoří hustou pěnu s vysoce účinným a zároveň šetrným čístícím výkonem. Díky jedinečnému složení a povrchově aktivních látek jsou z povrchu laku odstraněny bežné silniční nečistoty. přípravek je zcela bezpečný pro nanesené vosky nebo sealanty.

Aktivní pěna dosahuje nejlepších výsledků pomocí napěňovače a tlakové myčky. Lze ji také ale použít v ruční tlakovém postřikovači.
Poměr ředění je 1:10 až 1:20 v případě použití tlakové myčky. U ručního napěňovače se ředí v poměru 1:30 až 1:100. Poměr ředění se může lišit v závislosti na modelu tlakové myčky nebo napěňovače, ale také dle stupně znečištění!

Výhody produktu:

  • Aktivní s pH neutrálním složením
  • Šetrná k voskům a sealantům
  • Jedinečná vůně jahod

Objem: 5000 ml

Dostupné také v menším balení.


Úkol vytvořit něco speciáního a zcela vyjímečného - to je OneWax.

100% vytvořeno v Německu.

Objem5000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Použití:

  1. Nařeďte v daném poměru do nádobky napěňovače.
  2. Nastříkejte na celý povrch automobilu.
  3. Pěnu nechte působit a samovolně stékat z povrchu.
  4. Opláchněte důkladně proudem vody.
  5. Automobil usušte sušícím ručníkem nebo rovnou začněte umývat autošamponem bežným zůsobem.

Ředění:
1:10 - 1:20 v napěňovači s tlakovou myčkou
1:30 - 1:100 v ručním napěňovači.
Vždy zvažte dle síly znečištění.

Doporučení:
Pěnu následně smývejte od spodních partií vozů, v horní části vozu tak stále může pěna působit na nečistoty. 

Upozornění: 
Přípravek nenechte na povrchu zaschnout.
Aplikujte pouze na dotek chladný povrch.

GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


 

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Likvidace podle úředních předpisů.

Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím