ADBL Shampoo PRO - pH neutrální autošampon (500ml)

Vysoce koncentrovaný autošampon s vyváženým pH.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
279 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-SPP-5
výrobce:ADBL
cena bez DPH:230 Kč
cena vč. DPH:279 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Shampoo Pro je vysoce koncentrovaný autošampon s neutrálním pH, který je bezpečný pro všechny povrchy. Tento šampon nejenže nenarušuje stávající voskovou vrstvu na laku, ale pomáhá ji udržovat. Neobsahuje žádné přidané lesky, což je ideální pro vozy s ochranou voskem, sealantem nebo keramickou ochranou laku. Doporučená dávka šamponu je pouze 10 až 20 ml na 10 litrů vody.

Hlavní vlastnosti ADBL Shampoo Pro:

  • Má neutrální pH, které je šetrné k povrchům.
  • Nepoškozuje přírodní vosk na laku.
  • Neobsahuje přidané lesky.
  • Má osvěžující citrusovou vůni.

Jak používat autošampon ADBL Shampoo Pro:

  1. Nepoužívejte šampon při přímém slunečním světle.
  2. Nařeďte šampon vodou v doporučeném poměru.
  3. Nejdříve důkladně opláchněte vozidlo vodou.
  4. Poté naneste šampon na povrch vozidla a umývejte ho shora dolů pomocí mycí rukavice nebo houbičky.
  5. Po dosažení požadovaného čistoty opláchněte auto důkladným proudem vody.
  6. K vysušení karoserie použijte kvalitní sušící ručník.

Je důležité dodržovat doporučené dávkování a postupovat podle pokynů výrobce. ADBL Shampoo Pro je navržen tak, aby poskytoval efektivní čištění bez poškození povrchů a stávající ochrany vozidla.

Hodntoa pH: 6 - 8

Pro více informací o správném způsobu mytí vozidla se můžete podívat na náš článek "Jak správně a důkladně umýt auto", kde najdete další užitečné rady a tipy. ADBL Snowball vám pomůže dosáhnout čistého a lesklého vzhledu vašeho vozidla bez rizika poškození laku.ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži.
Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

sulfonic acids, c14-16-alkane hydroxy and c14-16-alkene, sodium salts; alcohols, c12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 eo, sulfates, sodium salts; Ethoxylovaný isotrididanol > 2.5 mol EO; orange, sweet, ext.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím