Soutěž o autokosmetiku Bad Boys

 

SOUTEŽ UKONČENA. VÝHERCŮM GRATUJUJEME.

VÝHERCI A ZÁZNAM ZE SLOSOVÁNÍ NAJDETE NA NAŠEM INSTAGRAMU.
VÝSLEDKY SLOSOVÁNÍ TAKÉ NAJDETE ZDE


Soutěžíme o nadupanej set s autokosmetikou Bad Boys v hodnotě 20.000 Kč.

Hlavní cenou je sestava všech produktů pro kompletní péči o tvoje auto. Výherce dostane orbitální leštičku, leštící kotouče, leštící pasty, autošampony a aktivní pěnu, set na dekontaminaci laku, sadu na péči o interiér, čističe na disky kol a pneumatiky, detailery nebo keramický vosk. Je toho opravdu hodně, kompletní výpis věcí najdeš níže.

Kromě hlavní výhry losujeme i 2.,3. a 4. místo. Každý z těchto vylosovaných dostane Bad Boys Mystery Box v hodnotě minimálně 2.000 Kč.

V soutěži tedy máme celkem výhry za 26.000 Kč.

A jak se zapojit?

Soutěž bude probíhat od 10.3. do 19.3.
Slosování proběhne v živém vstupu po obědě v neděli 19.3. na instagramu @nanospec

Soutěžní příspevěk, u kterého je potřeba označit jednu osobu nadeš na našem INSTAGRAMu:

Hlavní výhra se skládá z následujících položek. Bad Boys Bug remover, Clay lube, Clay bar, Descaler, Fabric cleaner, Glass cleaner, EZ Wiper, Interior dressing, Plastic cleaner, Pre Wax cleaner, Quick Detailer, Tar & Glue remover, Tire & Rubber cleaner , Wheel cleaner Beeding, Wheel cleaner Neon, Interior Detailer, Autoshampoo, Traffic Film remover, Neutral snow foam, Micro Wash, All Purpose cleaner, Ceramic Shampoo, Ceramic Plastic Dressing, Ceramic Tyre Dressing, Ceramic Detailer, Ceramic Hydro Wax, One Step polishing paste, Glass polishing paste, Ultra heavy cut, Medium polishing paste, Finish polishing paste, Ceramic wax, 5x leštící kotouč, 2x jemná mikroutěrka, balení 5ks mikroutěrek, vůně v rozprašovači, detailingový kbelík s víkem, mikrovláknová rukavice, Aplikátory, kartáč na textil, 3x detalingový štětec, melaninová houbička, 10x nitrylová rukavice a orbitální leštička PLSH H15.


Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s ohledem na podmínky platné v rámci sociálních sítě Instagram a Facebook
Účast v soutěži  je omezena pouze na Českou republiku. (Osoby žijící na území ČR).

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazujeme si právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.


Úvodní ustanovení

Vyhlašovatelem a provozovatelem Soutěže je společnost ASC Tuning imports. s r. o., se sídlem Chrudimská 1146, 530 02 Pardubice, IČO: 07667627.

Předmětem těchto pravidel Soutěže je úprava právního vztahu mezi účastníky (dále jen „Účastník") a vyhlašovatelem, resp. provozovatelem soutěže (dále jen „Vyhlašovatel"). Zapojením do soutěže projevuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

1. Účast v soutěži

Soutěže se účastní uživatel Facebooku nebo Instagramu, který splní všechy tři podmínky.

2. Vyhodnocení soutěže

Konec soutěže a vyhlášení výherců probehně 19.3.2023 na instagramovém profilu @nansopec.cz

3. Práva a povinnosti Účastníka

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži. Účastníci před vstupem do Soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Instagramu nebo Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Instagram dostupnými na adrese https://help.instagram.com/581066165581870 a Facebook dostupný na adrese https://www.facebook.com/help/570785306433644.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.

4. Práva a povinnosti Vyhlašovatele

Vyhlašovatel má právo vyloučit ze soutěže Účastníka soutěže, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany Účastníka soutěže či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch Účastníka soutěže. Každý Účastník soutěže může publikovat pouze jednu odpověď (komentář). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Instagramovém a Facebookovém profilu Vyhlašovatele.

Odměnu nelze vyplatit v hotovosti ani ji vyměnit za jiné obdobné služby nebo zboží. Účast v Soutěži ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.

5. Ceny v soutěži

Účastník soutěže, který je vybrán nebo vylosován dle pravidel konkrétní soutěže se stává výhercem. Výherce získá výhru či odměnu, která je v Soutěži uvedená. Výherce bude pod facebookovým či instagramovým příspěvkem vyzván, aby Vyhlašovateli prostřednictvím facebookové či instagramové zprávy zaslal poštovní adresu pro doručení výhry. Doručovací adresu je potřebné zaslat do 10 dní od zveřejnění jména výherce. Jestliže vybraný výherce nezareaguje do 10 pracovních dnů, Vyhlašovatel má právo vylosovat nebo vybrat dle zadání soutěže dalšího účastníka.

Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Vyhlašovatel zabezpečí doručení výhry výherci nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže. Vyhlašovatel nezodpovídá za nedoručení nebo poškození výhry.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zapojením se do Soutěže Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Vyhlašovateli Soutěže k účelu pořádání a vyhodnocení Soutěže; pro případ, že se Účastník stane výhercem, uděluje souhlas ke zveřejnění jeho jména ve formátu jméno a příjmení. Souhlas je udělován na dobu, kdy je příspěvek s danou soutěží na facebookovém či instagramovém profilu zveřejněný.

6.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem osobních údajů Účastníků je Vyhlašovatel Soutěže.

Jaká mají Účastníci práva?

Svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat na e-mailové adrese dotaznik@asc-tuningimports.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů po dobu před odvoláním souhlasu. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvolání souhlasu, nebude Vyhlašovatel dále osobní údaje Účastníka zpracovávat. Mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich Vyhlašovatel zpracovává. To znamená, že mají zejména právo, aby jim Vyhlašovatel sdělil, jaké údaje o nich zpracovává.

Mají právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů.

Mají právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, příp. pokud odvolají svůj souhlas a Vyhlašovatel zároveň již nemá jiný důvod pro jejich užití.

Mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Další důležité podmínky Soutěže

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem/Facebookem a Instagram ani Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Účastník Vyhlašovateli, nikoli Instagramu či Facebooku.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení