Bad Boys CERAMIC Ext. Plastic Dressing - Keramický oživovač plastů (500ml)

Oživovač venkovních plastů s příměsí SiO₂ pro okamžité ztmavení a ochranu.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
419 Kč
Dočasně vyprodáno

Hlídat dostupnost produktu

NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
Množstevní slevy
od 6 ks 398 Kč / ks
od 12 ks 377 Kč / ks
katalogové číslo: BB6422
záruka:
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:347 Kč
cena vč. DPH:419 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Ověřený zákazník
22.12.2022
Tak toto je bomba, lišty luxusní černé a čisté. To se povedlo. Nevěřil jsem a jsem mile překvapen. takže doporučuji.
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Ceramic Exterior Plastic Dressing

Vytváří na exteriérových plastech odolnou a hydrofobní vrstvu s dlouhodobou životností. Navrací plastovým dílům jejich původní, přirozený a sytý vzhled.

Mimořádně odolný přípravek, který využívá nejnovější keramickou technologii na bázi aktivního SiO₂ k dosažení hlubokého spojení s póry venkovních plastů vozidla. Exterior Ceramic Plastic Dressing lze použít na všechny vnější plastové díly a díky vysoké teplotní odolnosti i v motorovém prostoru. Přípravek chrání plasty před škodlivými účinky UV záření a obsah SiO₂ vytváří hydrofobní vrstvu, která zabraňuje usazování nečistot. Vyživuje zašlé plasty a chrání je před ztrátou barvy, takže povrch je dlouhodobě svěží a má syté barvy.

Bad Boys Exterior Dressing s příměsí Oxidu křemičitého navrátí vybledlým a zašedlým plastům jejich tmavý vzhled.

Po aplikaci dressingu plasty ztmavnou a mají jemný saténový povrch, který je suchý na dotek, avšak lehce mokrý na pohled. Přípravek chrání plasty před škodlivými účinky UV záření.

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být povrch před nanesením přípravku Exterior Ceramic Plastic Dressing co nejčistší a zcela suchý, k čemuž doporučujeme čisticí prostředek Bad Boys Plastic Cleaner nebo Bad Boys All Purpose Cleaner.

Výhody:

 • Obnoví a ztmaví plastové díly.
 • Vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu.
 • Zabraňuje předčasnému blednutí plastů.

Objem: 500 ml

Dostupné v objemu: 150 ml a 500 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Tak toto je bomba, lišty luxusní černé a čisté. To se povedlo. Nevěřil jsem a jsem mile překvapen. takže doporučuji.
Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Nanášejte na důkladně čistý a suchý povrch vnějších plastů.
 • Malé množství naneste na měkký aplikátor z mikrovlákna, štětec nebo houbu.
 • Vtírejte do povrchu plastu a dbejte na rovnoměrné pokrytí, vyhněte se kontaktu s lakem.
 • Nechte vstřebat po dobu asi 2 minut.
 • Přebytek setřete čistou mikrovláknovou utěrkou, která nepouští chlupy.

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být povrch před nanesením přípravku Exterior Ceramic Plastic Dressing co nejčistší a zcela suchý, k čemuž doporučujeme čisticí prostředek Bad Boys Plastic Cleaner nebo Bad Boys All Purpose Cleaner.

Mějte na paměti, že povrch se při kontaktu s vodou stává velmi kluzkým, abyste eliminovali riziko pádu, buďte opatrní při manipulaci s plastovými schůdky nebo plastovými nosiči nákladu apod.

Doporučení a upozornění:

 • Nenechte na povrchu zaschnout.
 • Nepoužívejte na přímém slunečním světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  GHS08 - lLátky nebezpečné pro zdraví
  Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


  Signální slova: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H302: Zdraví škodlivý při požití.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Varovná prohlášení:

  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
  • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P405: Skladujte uzamčené.
  • P501: Odstraňte obsah/obal …

  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím