Bad Boys Panel Wipe - Čistič a odmašťovač (500ml)

Profesionální přípravek určený k přípravě povrchu před aplikací keramického povlaku. Neobsahuje IPU (izopropylalkohol).
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
329 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
Množstevní slevy
od 3 ks 316 Kč / ks
od 6 ks 306 Kč / ks
od 12 ks 283 Kč / ks
katalogové číslo: BB1944PW
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:272 Kč
cena vč. DPH:329 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Ověřený zákazník
24.08.2023
Ok
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Panel Wipe

Nezbytný přípravek před aplikací křemičitých povlaků.

Panel Wipe je profesionální přípravek určený k přípravě laku před aplikací keramického sealantu. Snadno odstraňuje zbytky lešticích past i zbytky lepidla z maskovacích pásek. Nemá problém odstranit i zbytky starých vosků nebo sealantů.

Vyvážená doba odpařování umožňuje delší práci na povrchu laku. Zanechá povrch odmaštěný a čistý. Zajišťuje lepší přilnavost keramického povlaku. Přípravek neobsahuje izopropylalkohol. Je možné jej použít na jakýkoliv typ povrchu.

Bad Boys Panel wipe má velmi silné čistící a odmašťovací vlastnosti.

Výhody:

 • Čisticí prostředek na lakované povrchy.
 • Připraví povrch pro keramiku,
 • Neobsahuje izopropylalkolhol.
 • Přípravek připravený k použití.
   

Objem: 500 ml

Dostupné v objemu: 500 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let "Bad Boys" z RRC získali mnoho zkušeností, které se odrážejí v ucelené řadě špičkové autokosmetiky. Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Ok
Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Před použitím lahvičku protřepejte a naneste Panel Wipe na povrch pomocí aplikátoru nebo mikrovlákna.
 • Důkladně otřete vyčištěný povrch.
 • Druhým mikrovláknem odstraňte zbytky přípravku.
 • V případě potřeby tyto kroky opakujte.

Doporučení a upozornění:

 • Před prvním použitím vyzkoušejte přípravek na méně viditelném místě.
 • Při aplikaci si chraňte pokožku tento výrobek je dráždivý používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
 • Nenechte na povrchu zaschnout.
 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Nepoužívejte na přímém slunečnm světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Varovná prohlášení:

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Bezpečnostní upozornění:

 • S43: V případě požáru použijte suchou protipožární metodu nebo kapalinu, která se nemísí s alkoholem.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím