Ultracoat ONE keramická ochrana laku (50ml)

Keramická ochrana laku až na dobu 36 měsíců. V prestižním balení najdete samotnou keramiku i aplikátory.
Zobrazit více
100% (2 hodnocení)
1 849 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: UC-ONE-50
výrobce:Ultracoat
běžná cena:2 109 Kč
cena bez DPH:1 528 Kč
cena vč. DPH:1 849 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
11.03.2022
Perfektní. Práce s keramikou jednoduchá. (y)
+
APLIKACE
+
CENA
+
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Ověřený zákazník
15.08.2021
aplikováno s lehkostí. zákazník spokojen.
popis
parametry
soubory3
diskuze
Recenze2
Aplikace
Bezpečnost

ULTRACOAT

ONE
All surface ceramic protection

Technologicky vyspělá keramická ochrana laku automobilu s výdrží až 3 roky!

Navrženo k dokonalé ochraně téměř jakéhokoliv povrchu v exteriéru vozu. Ultracoat ONE se při aplikaci váže na molekuly povrchu pomocí kovalentní vazby a nabízí tím naprostou integritu na molekulární úrovni. Znamená to, že nanesený povlak je extrémně efektivní při ochraně povrchu před UV zářením, oxidací nebo i před silnými chemikáliemi a díky tvrdosti 9H velmi účinně chrání povrch před poškrábáním.

ONE je produkt vhodný k ochraně laku, plastových dílů a dokonce i skla nebo alukol. Aplikace tohoto produktu je velice snadná - zkušený detailer zvládne aplikaci na jeden zátah. S touto keramikou zapomeňte na problémy při stírání přebytečného množství coatingu.

Kromě hydrofobních a samočistících vlastností oceníte i výrazný lesk, hloubku lakua ochranu až na 36 měsíců!

Ultracoat ONE je "must have" v každém detailingovém studiu!

Hlavní přednosti:

 • Velmi snadná aplikace. 
 • Vysoka efektivita a malá spotřeba (cca 15 ml na vůz). 
 • Víceúčelové použítí - kromě laku zvládne i plasty a sklo!

Vlastnosti:

 • Spotřeba: 15ml / vozidlo (dle velikosti)
 • Tloušťka povlaku: 3.5 - 5 µm
 • Výdrž: 3 roky / 40.000 km
 • Skladovatelnost: až 2 roky

Objem balení:

 • 50ml

Dostupné také v menším 30ml balení.

Pro zvýšení životnosti povlaku doporučujeme topovací nanopovlak od Ultracoat Hydro HD.


Ultracoat je dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na špičkové keramické povlaky. Ultracoat je na trhu již od roku 2015 a od té doby si produkty polské značky našly obrovskou oblibu mezi nadšenci do detailingu, ale i profesionálními detailery po celé Evropě.
Garantujeme nejvyšší kvalitu všech produktů, které jako výhradní dovozci značky Ultracoat pro ČR a SK nabízíme i Vám.

Objem50 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Perfektní. Práce s keramikou jednoduchá. (y)
+
APLIKACE
+
CENA
+
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
aplikováno s lehkostí. zákazník spokojen.
Přidat recenzi

Příprava povrchu:

 1. Povrch by měl být naprosto čistý a dekontaminovaný.
 2. Staré vosky, sealanty a glazury musí být před aplikací odstraněny.
 3. Povrch by měl být ideálně strojně vyleštěn a zbaven všech defektů, škrábanců a hologramů.
 4. Povrch musí být řádně odmaštěn zapomocí přípravku Ultracoat Wipe It! nebo použijte IPU.
  Doporučujeme pro jistotu povrch odmastit dvakrát, příprava povrchu je nesmírně důležítá!

Postup při aplikaci:

 • Připravte si vše, co budete potřebovat, kromě obsahu balení Ultracoat i několik mikrovláknových utěrek.
 • Navlhčete růžek aplikátoru coatingem.
 • Aplikujte na povrch křížovými tahy po sekcích cca 50 cm x 50 cm.
 • Počkejte přibližne 1 - 2 minuty než začne přípravek tvrdnout a setřete pomocí mikrovláknové utěrky. Přidejte další vrstvu stejnou metodou pro zvýšení účinků keramiky.
 • Nechte uzrát minimálně 24 hodin a během následujících sedmi dnů vůz nemyjte.

Doporučení a upozornění:

 • Nikdy neaplikujte venku v otevřeném prostoru a na přímém slunci.
 • Ideální podmínky pro aplikaci je teplota vzduchu mezi 18-22°C a vlhkost vzduchu v rozmezí 50-70%.
 • V případě, kdy bude vlhkost vzduchu vyšší, přípravek bude tvrdnout rychleji a měli byste být připravení stírat přebytky velmi rychle.
 • Vždy používejte nové mikrovláknové utěrky. Mějte po ruce vždy dostatečné množství utěrek a mněňte je častěji v průběhu aplikace.
 • Aplikaci provádějte po menších sekcích, ne více jak 50 cm x 50cm.
 • Nezapomeňte na světlo, dostatek světla je také důležitý.
 • Ihned po aplikaci můžete nanést druhou vrstvu pro zvýšení efektivnosti coatingu.
 • Povlak je nutné nechat na povrchu uzrát minimálně 24 hodin. Vůz umyjte nejdříve sedm dní po aplikaci keramiky.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H315: Dráždí kůži.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Názvy nebezpečných látek na štítku:
Obsahuje:

Cyklosilazany, di-Me hydrogen, Polymery s di-Me, Me hydrogen silazany,
3-aminopropyltriethoxysilan

Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím