CarPro HydrO2 Lite - rychloaplikační sealant s příměsí SiO2 (1000ml)

Křemičitý sealant se snadnou a rychlou aplikací.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
619 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistruj se a získej výhody k nákupu!
ks
do košíku
AKCE PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY!
Cena se slevovým kódem VSES15
526 Kč
katalogové číslo: CP_11HL1
výrobce:CarPro
cena bez DPH:512 Kč
cena vč. DPH:619 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Ověřený zákazník
27.12.2023
Výborný produkt, o něco lepší než wetcoat od geyonu. Výdrž obdobná ale lepší odvod vody.
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Bezpečnost

CARPRO

Jedná se vlastně o nekoncentrovanou verzi populárního přípravku Ech2O.
Stačí nastříkat na morký vůz ihned po umyití.

 

CarPro HydrO2 Lite

rychloaplikační sealant s příměsí SiO2

 

Jedná se o nekoncentrovanou verzi populárního přípravku Ech2O. Stačí nastříkat na morký vůz ihned po umytí.

Revoluční hybridní sklo-polymerový vosk s bezkontaktní aplikací - stačí nastříkat na mokrý povrch a spláchnout vodou. Extrémní odvod vody, maximální lesk, ochrana laku a dlouhá životnost

 

Návod k použití:
Aplikujte rozprachem na MOKRÝ povrch.
Okamžitě opláchněte tlakovou vodou.

 

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Výborný produkt, o něco lepší než wetcoat od geyonu. Výdrž obdobná ale lepší odvod vody.
Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

  • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Zvláštní značení u speciálních směsí:

  • EUH208: Obsahuje Pomerančový extrakt, citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list na vyžádání u prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím