Liquid Elements Fly Away - Gelový odstraňovač zbytku zaschlého hmyzu (500ml)

Čistící prostředek účinný na zbytky zaschlého hmyzu. Dokonale a bezpečně odstraní organické nečistoty z laku automobilu
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
Vyřadili jsme z nabídky
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
katalogové číslo: LE-0110510903
výrobce:Liquid Elements
cena bez DPH:206 Kč
cena vč. DPH:249 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

LIQUID ELELEMETS

Fly Away je gelový, spolehlivý a velmi účinný odstraňovač zaschlého hmyzu. Čistič odstraňuje i ty nejodolnější zbytky hmyzu ze všech povrchů jako je lak, sklo, chrom a plastových dílů.
Díky speciálnímu gelovému složení Fly Away ulpí na povrchu déle, a proto dosahuje mnohem lepších účinků než obdobné produkty.

Odstraňovač hmyzu Fly Away lze použít i na keramické povrchy aniž by došlo k jejich poškození!

A jako bonus, čistič na odstranění hmyzu od Liquid Elements voní po žvýkačkách!

Vlastnosti:

 • Šetrný vůči znečištěnému povrchu
 • Šetrný ke keramickým povlakům
 • Vůně žvýkaček
 • Odstraňuje zaschlé zbytky hmyzu

Návod k použití:

 1. Před použitím protřepejte láhev.
 2. Nastříkejte pomocí rozprašovače na znečištěný povrch.
 3. Nechte působit 1 až 2 minuty.
 4. Opláchněte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

Upozornění:

 • Nepoužívejte na horký povrch.
 • Nenechte na povrchu nikldy zaschnout!!!

 

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P301+P312: PŘI POŽITÍ: Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338: PŘI VSTŘIKU DO OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.
 • P501: Odstraňte obsah a nádobu do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím