CarPro Bug-Out - odstraňovač hmyzu (500ml)

Odstraňovač zaschlého hmyzu. Šetrný k povrchu.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
319 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: CP_BO50
výrobce:CarPro
cena bez DPH:263 Kč
cena vč. DPH:319 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
02.10.2021
Funguje dobře.
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Bezpečnost

CARPRO

CarPro Bug-Out je odstraňovač zaschlého hmyzu.

Přípravek je navržen tak, aby bylo jeho použití bezpečné a šetrné ke všem povrchům jako je lak, sklo, chróm, hliník i fólie.

Odpověď firmy CARPRO na nejpalčivější problém letní sezony – hmyz a jeho těžko odstranitelné zbytky.

Nejen, že je hmyz nalepený na čelních partiích vozu nevzhledný, ale jeho kyselá povaha způsobuje velmi rychlé naleptání laku. Rychlost chemického narušení laku je závislá na teplotě, proto je obzvlášť v horkých letních dnech potřeba hmyz z laku co nejdříve odstranit.

Včasným a pravidelným odstraňování hmyzu předejdete trvalému poškození laku vašeho vozu či motocyklu.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Funguje dobře.
Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varovná prohlášení:

  • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Zvláštní značení u speciálních směsí:

  • EUH208: Obsahuje Pomerančový extrakt, citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list na vyžádání u prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím