ADBL Green'Gine - Silný univerzální čistič (500ml)

Velmi silný, koncentrovaný čistič pro velmi znečištěné povrchy vhodný také na znečištěné motory.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
179 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-GG-5
výrobce:ADBL
cena bez DPH:148 Kč
cena vč. DPH:179 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Green'Gine je silný a koncentrovaný čistič určený pro velmi znečištěné povrchy. Tento produkt obsahuje směs pomalu se odpařujících a bezpečných rozpouštědel spolu s vysoce kvalitními povrchově aktivními látkami, které rychle pronikají a odstraňují mastnotu a nečistoty z povrchu. Při kontaktu s nečistotami se tyto látky chemicky vážou, což usnadňuje opláchnutí povrchu. Navíc obsahuje inhibitory koroze, což zabraňuje poškození povrchu.

Hlavní vlastnosti ADBL Green'Gine:

 • Ideální pro čištění motoru, ale lze jej také použít na jiné povrchy.
 • Obsahuje antikorozní složky, které chrání povrch před poškozením.
 • Vysoce koncentrovaný.

Jak používat ADBL Green'Gine:

 • Vždy pracujte s čistícím prostředkem na chladném povrchu.
 • Nejprve proveďte testování na méně viditelném místě, abyste zjistili, zda nedochází k poškození povrchu.
 • Připravte pracovní roztok v poměru 1:1 až 1:10 pro čištění motorového prostoru a 1:4 až 1:20 pro čištění laku, v závislosti na stupni znečištění.
 • Naneste roztok na čištěný povrch a nechte jej působit.
 • Doba působení se pohybuje mezi 30 a 180 sekundami v závislosti na znečištění a povrchu.
 • Nikdy nedovolte, aby čistič samovolně uschnul na povrchu.
 • Důkladně opláchněte povrch vodou pod tlakem.
 • Doporučuje se vysušit vyčištěný prostor ručníkem, aby se zabránilo vzniku vodních skvrn.

Vždy otestujte přípravek na méně viditelném místě!


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Met. Corr. 1: H290 - Může být korozívni pro kovy.
Skin Corr. 1: H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

sodium metasilicate pentahydrate; ethylendiamintetraacetát tetrasodný; sulfonic acids, c14-16-alkane hydroxy and c14-16-alkene, sodium salts; hydroxid sodný


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím