Bad Boys Water Spot Remover Gel - Odstraňovač skvrn vodního kamene (150ml)

Výrobek je určen k odstraňování minerálních usazenin.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
289 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: BB1904
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:239 Kč
cena vč. DPH:289 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Water Spot Remover

WSR je čistící gel, který si hravě poradí s vodním kamenem a jinými minerálními usazeninami.

Odstraňuje minerální usazeniny, keramické povlaky a vosky a také keramický sealant na sklo Bad Boys EZ Wiper. Vzhledem k vysoké koncentraci účinných látek je tento výrobek určen pro profesionální detailery. Gelová konzistence zabraňuje stékání přípravku a zajišťuje delší kontakt s čištěným povrchem.

V případě nevhodné údržby laku se mohou na povrchu objevit vodní skvrny a to i na relativně čerstvě aplikovaných keramických povlacích. Pro tyto účely doporučujeme použít šetrnější přípravek k laku Bad Boys Descaler, který bezpečně odstraní z laku vodní skvrny.

WSR je specializovaný přípravek určen pouze pro profesionální použití! K používání výrobku je nutná zvláštní kvalifikace, příp. školení nebo min. předchozí konzultace. Jedná se o opravdu silný a účinný gel, s přípravkem pracujte velmi opatrně! Na trhu najdete málo podobných přípravků se stejným účinkem.

WSR je tak silný, že dokáže narušit i keramický povlak!

Výhody:

 • Odstraní vodní kámen a stopy po vodním kameni.
 • Extrémně silný přípravek.
 • Gelová konzistence.

Objem: 150 ml

Hodnota pH: ~2

V záložce "APLIKACE" a "BEZPEČNOST" si přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem150 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Před použitím WSR povrch důkladně umyjte.
 • Naneste přípravek pěnovým aplikátorem na čištěnou plochu.
 • Aplikujte krouživými pohyby po dobu několika sekund v závislosti na míře znečištění povrchu.
 • Důkladně opláchněte tekoucí vodou a otřete povrch do sucha.

Tento výrobek je určen pro profesionální použití!

Doporučení a upozornění:

 • SPECIALIZOVANÝ VÝROBEK - pouze pro profesionální použití! K používání výrobku je nutná zvláštní kvalifikace.
 • VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE A RESPIRÁTOR!
 • Před prvním použitím proveďte zkoušku na malé ploše.
 • Nenechávejte přípravek na skleněných plochách déle než 1 minutu!
 • Nenechávejte přípravek na lakovaných površích déle než 2 minuty!
 • Před aplikací se ujistěte, že je čištěný povrch chladný na dotek, a nepoužívejte jej na přímém slunečním světle a za větru.
 • Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě 5 - 25 °C.
 • Nedovolte, aby tento výrobek zmrzl, a nevystavujte jej nadměrně UV záření ani jej nenechte přehřát.
 • Nenechte zaschnout na povrchu; používání jiným způsobem / déle, než doporučuje výrobce, by mohlo způsobit trvalé poškození povrchu! Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


GHS06 - toxické látky
Směs obsahující látky způsobující otravu požitím, vdechnutím nebo při styku s pokožkou.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H311: Toxický při styku s kůží.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H332: Zdraví škodlivý při vdechování.

Varovná prohlášení:

 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P405: Skladujte uzamčené.
 • P501: Odstraňte obsah/obal …

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím