ADBL Tar Pro - Odstraňovač asfaltu (500ml)

Přípravek pro profesionální použití k odstranění zbytků asfaltu.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
239 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-TPRO-5
výrobce:ADBL
cena bez DPH:197 Kč
cena vč. DPH:239 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Tar Pro je odstraňovač asfaltu, který je určený pouze pro profesionální použití. Tento přípravek je rychlý a efektivní při odstraňování velmi starých asfaltových nebo lepidlových usazenin. Je vhodný pro použití na površích, které jsou odolné vůči rozpouštědlům.

Hlavní vlastnosti ADBL Tar Pro:

 • Určeno pouze pro profesionální použití.
 • Extra účinný odstraňovač těrů a asfaltu.
 • Může poškodit ochrannou vrstvu laku, jako je vosk nebo sealant.
 • Objem 500 ml.

Zde je postup, jak používat odstraňovač asfaltu ADBL Tar Pro:

 1. Před použitím důkladně protřepejte přípravek.
 2. Nepoužívejte ho na přímém slunci.
 3. Aplikujte ho na chladný povrch vozidla.
 4. Nastříkejte ADBL Tar Pro na povrch, kde jsou asfaltové nebo lepidlové usazeniny, a nechte ho působit maximálně 1 minutu. Doba působení může být upravena podle potřeby a závažnosti nečistot.
 5. Následně setřete povrch mikrovláknovou utěrkou s dlouhým vláknem. Důkladně odstraňte veškeré zbytky těrů a asfaltu.
 6. Nenechte přípravek na povrchu samovolně zaschnout, aby nedošlo k poškození laku vozidla.
 7. Po odstranění těrů doporučuje se vozidlo důkladně umýt autošamponem, aby se odstranily veškeré zbytky přípravku.

Je důležité dodržovat tyto pokyny a používat odstraňovač asfaltu ADBL Tar Pro s opatrností, zejména pokud máte na vozidle ochrannou vrstvu vosku nebo sealantu.


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


   

  GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví
  Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


  Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 4: H312+H332 - Zdraví škodlivý pn styku s kůží a při vdechování.
  Asp. Tox. 1: H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  Flam. Liq. 3: H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání.
  P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.


  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím