Bad Boys Panel Wipe - Čistič a odmašťovač (500ml)

Profesionální přípravek určený k přípravě povrchu před aplikací keramického povlaku. Neobsahuje IPU (izopropylalkohol).
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
329 Kč
ks
vložit do košíku
Množstevní slevy
od 6 ks 312 Kč / ks
od 12 ks 296 Kč / ks
Skladem
katalogové číslo: BB1944
záruka:24 měsíců
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:272 Kč
cena vč. DPH:329 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Panel Wipe

Nezbytný přípravek před aplikací křemičitých povlaků.

Panel Wipe je profesionální přípravek určený k přípravě laku před aplikací keramického sealantu. Snadno odstraňuje zbytky lešticích past i zbytky lepidla z maskovacích pásek. Nemá problém odstranit i zbytky starých vosků nebo sealantů.

Vyvážená doba odpařování umožňuje delší práci na povrchu laku. Zanechá povrch odmaštěný a čistý. Zajišťuje lepší přilnavost keramického povlaku. Přípravek neobsahuje izopropylalkohol. Je možné jej použít na jakýkoliv typ povrchu.

Bad Boys Panel wipe má velmi silné čistící a odmašťovací vlastnosti.

Výhody:

 • Čisticí prostředek na lakované povrchy.
 • Připraví povrch pro keramiku,
 • Neobsahuje izopropylalkolhol.
 • Přípravek připravený k použití.
   

Objem: 500 ml

Dostupné v objemu: 500 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let "Bad Boys" z RRC získali mnoho zkušeností, které se odrážejí v ucelené řadě špičkové autokosmetiky. Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Postup aplikace:

 • Před použitím lahvičku protřepejte a naneste Panel Wipe na povrch pomocí aplikátoru nebo mikrovlákna.
 • Důkladně otřete vyčištěný povrch.
 • Druhým mikrovláknem odstraňte zbytky přípravku.
 • V případě potřeby tyto kroky opakujte.

Doporučení a upozornění:

 • Před prvním použitím vyzkoušejte přípravek na méně viditelném místě.
 • Při aplikaci si chraňte pokožku tento výrobek je dráždivý používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
 • Nenechte na povrchu zaschnout.
 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Nepoužívejte na přímém slunečnm světle.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Varovná prohlášení:

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Bezpečnostní upozornění:

 • S43: V případě požáru použijte suchou protipožární metodu nebo kapalinu, která se nemísí s alkoholem.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení