Ultracoat METAL GUARD keramická ochrana disků (30ml)

Keramická ochrana alukola a dalších kovových částí automobilu na dobu 24 měsíců. V prestižním balení najdete samotnou keramiku i aplikátory.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
1 549 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: UC-MG-30
výrobce:Ultracoat
cena bez DPH:1 280 Kč
cena vč. DPH:1 549 Kč
popis
parametry
soubory3
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

ULTRACOAT

METAL GUARD
Alloy wheels & Metals coating

Technologicky vyspělá keramická ochrana alukol s výdrží až 2 roky nebo 30.000 km!

Velmi odolný keramický povlak navržený k ochraně a snadné údržbě při čištění. Určeno na jakýkoliv typ kovového materiálu. Má velice silné hydrofobní vlastnosti a tím dokáže zamezit usazování nečistot a brzdového prachu na kolech. Coating je odolný vůčí vysokým teplotám až do 800°C. METAL GUARD je vhodný na hliníková kola, ale i chróm, leštěný hliník, koncovky výfuku nebo brzdové třmeny.

Ultracoat METAL GUARD je "must have" v každém detailingovém studiu!

Hlavní přednosti:

 • Jeden z nejodolnějších coatingů na trhu.
 • Snadné čištění bez použití agresivní chemie. 
 • Vysoký lesk.

Vlastnosti:

 • Spotřeba: vystačí k aplikaci na 4 až 6 sad alukol (dle rozměrů kol).
 • Tloušťka povlaku: 5 µm
 • Výdrž: až na 2 roky anebo 30,000 km

Objem balení:

 • 30 ml

Dostupné také v menším 15ml balení.


Ultracoat je dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na špičkové keramické povlaky. Ultracoat je na trhu již od roku 2015 a od té doby si produkty polské značky našly obrovskou oblibu mezi nadšenci do detailingu, ale i profesionálními detailery po celé Evropě.
Garantujeme nejvyšší kvalitu všech produktů, které jako výhradní dovozci značky Ultracoat pro ČR a SK nabízíme i Vám.

Objem30 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Příprava povrchu:

 1. Povrch by měl být naprosto čistý a dekontaminovaný.
 2. Staré vosky, sealanty a glazury musí být před aplikací odstraněny.
 3. Povrch by měl být ideálně strojně vyleštěn a zbaven všech defektů, škrábanců a hologramů.
 4. Povrch musí být řádně odmaštěn zapomocí přípravku Ultracoat Wipe It! nebo použijte IPU.
  Doporučujeme pro jistotu povrch odmastit dvakrát, příprava povrchu je nesmírně důležítá!

Postup při aplikaci:

 • Připravte si vše, co budete potřebovat, kromě obsahu balení Ultracoat i několik mikrovláknových utěrek.
 • Navlhčete růžek aplikátoru coatingem.
 • Aplikujte na celý povrch. Snažte se rozprostřít co nejrovnoměrněji.
 • Pokud bude potřeba setřete přebytky pomocí mikrovláknové utěrky. Přidejte další vrstvu stejnou metodou pro zvýšení účinků keramiky.
 • Nechte uzrát minimálně 24 hodin.

Doporučení a upozornění:

 • Nikdy neaplikujte venku v otevřeném prostoru a na přímém slunci.
 • Ideální podmínky pro aplikaci je teplota vzduchu mezi 18-22°C a vlhkost vzduchu v rozmezí 50-70%.
 • V případě, kdy bude vlhkost vzduchu vyšší, přípravek bude tvrdnout rychleji a měli byste být připravení stírat přebytky velmi rychle.
 • Vždy používejte nové mikrovláknové utěrky. Mějte po ruce vždy dostatečné množství utěrek a mněňte je častěji v průběhu aplikace.
 • Nezapomeňte na světlo, dostatek světla je také důležitý.
 • Ihned po aplikaci můžete nanést druhou vrstvu pro zvýšení efektivnosti coatingu.
 • Povlak je nutné nechat na povrchu uzrát minimálně 24 hodin. Ošetřený povrch umyjte nejdříve sedm dní po aplikaci keramiky.

 

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H315: Dráždí kůži.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Názvy nebezpečných látek na štítku:
Obsahuje:

Cyklosilazany, di-Me hydrogen, Polymery s di-Me, Me hydrogen silazany,
3-aminopropyltriethoxysilan.

Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím