CarPro IronX Snow Soap - aktivní pěna s odstraněním polétavé rzi (500ml)

Speciální mycí přípravek odstraní běžné nečistoty, má odmašťující účinky a bezpečně odstraní polétavou rez z laku nebo brzdový prach z alukol.
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
489 Kč
Obvykle 2 - 4 dny

Hlídat dostupnost produktu

NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: CP-IXSS5
výrobce:CarPro
cena bez DPH:404 Kč
cena vč. DPH:489 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Ověřený zákazník
19.10.2023
Pracuje tak jak má, šampón, pěna která umí rozpouštět poletavou rez. Jako finální mytí pro přípravu leštění laku
+
Cena
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze1
Bezpečnost

CARPRO

Jedinečný multifunkční autošampon se schopností odstraňovat polétavou rez. Funguje jako aktivní pěna, silný i šetrný šampon, odmašťovač a odstraňovač polétavé rzi.

Použití jako aktivní pěna k předmytí
Při použití v napěnovači vytvoří velmi hustou a bohatou pěnu, která efektivně uvolňuje a rozpouští všechny běžné nečistoty. Tím usnadňuje následné mytí. Jako jediný produkt na trhu zároveň rozpouští polétavou rez.

Použití jako klasický autošampon
Přípravek je možné používat i jako klasický autošampon. Ředí se v poměru 1:8 (dle požadované účinnosti). Při dodržení doporučeného ředění je výsledný roztok pH neutrální a nepoškozuje již nanesené vosky.

Upozornění:
Nenechte přípravek na povrchu zaschnout.


 

 

 

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Pracuje tak jak má, šampón, pěna která umí rozpouštět poletavou rez. Jako finální mytí pro přípravu leštění laku
+
Cena
Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H290: Může být korozivní pro kovy.
 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H315: Způsobuje podráždění kůže.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P234: Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004:

 • >= 30 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy (Geraniol, Citral, Limonene, Linalool).

Bezpečnostní list na vyžádání u prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím