ADBL Yeti Polynesian Forest - Aktivní pěna (1000ml)

Vysoce koncentrovaná aktivní pěna s vyváženým pH.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
269 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-YPF-10
výrobce:ADBL
cena bez DPH:223 Kč
cena vč. DPH:269 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Yeti - Extrémně účinná aktivní pěna

ADBL Yeti je vysoce koncentrovaná a pH neutrální aktivní pěna s výjimečnou schopností vytvářet hustou, šlehačkou podobnou pěnu. Díky svému speciálnímu složení dokáže účinně pronikat do nečistot a rychle je odstranit z povrchu laku. S pH neutrálním složením je bezpečná pro lakovou vrstvu i pro aplikované vosky, sealanty nebo jiné ochranné prostředky. Při použití s tlakovým čističem je možné ji ředit v poměru 1:9 až 1:14, v závislosti na požadované hustotě pěny a míře znečištění vozidla. Pro ruční aplikaci je doporučené ředění v poměru 1:200. ADBL Yeti je k dispozici v třech různých objemech balení a nabízí šest přitažlivých vůní. Díky svým vlastnostem je ADBL Yeti jedním z nejlepších produktů v kategorii aktivních pěn na evropském trhu s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Hlavní vlastnosti aktivní pěny ADBL Yeti:

 • Vysoce koncentrovaná
 • pH neutrální - bezpečná pro lakový povrch
 • Vytváří extra hustou pěnu při správném naředění
 • Vynikající poměr cena/výkon na trhu
 • Vůně lesu

Jak používat ADBL Yeti:

 1. Před použitím důkladně protřepejte.
 2. Nepoužívejte na přímém slunečním světle.
 3. Nanášejte na chladný povrch karoserie.
 4. Pro použití budete potřebovat pěnovací nástavec nebo ruční pěnovač.
 5. Při použití s tlakovým čističem řeďte v poměru 1:9 až 1:14.
 6. Aplikujte pěnu na lak vozidla a nechte působit několik minut.
 7. Důkladně opláchněte silným proudem vody.
 8. Karoserii osušte kvalitním sušícím ručníkem.

Hodnota pH: 7,3 - 8,3


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži.
Skin Irrit. 2: Dráždivost pro kůži, Kategorie 2, H315

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:

EUH208: Obsahuje benzyl salicylate, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).  Může vyvolat alergickou reakci.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

alcohols, c12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 eo, sulfates, sodium salts; benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts; sulfonic acids, c14-16-alkane hydroxy and c14-16-alkene, sodium salts


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím