ADBL Wheel Protect Set - Set autokosmetiky na ochranu alukol a pneu

Set přípravků na ochranu disků kol a pneumatik.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
729 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-WPS
výrobce:ADBL
cena bez DPH:603 Kč
cena vč. DPH:729 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

Set autokosmetiky ADBL Wheel Protect Set

ADBL Wheel Protect Set je sada tří produktů, díky kterým snadno a rychle ochráníte pneumatiky a ráfky ve svém voze. ADBL Rimtector je extrémně účinný a snadno použitelný produkt pro ochranu lakovaných ráfků. Používá se po každém mytí, vytváří ochrannou bariéru, která zabraňuje trvalému usazování nečistot a následné mytí je snazší a rychlejší. Po mokré aplikaci těsně pokryje ráfek a dodá mu lesk bez rizika nevzhledných stop. Výrobek zůstává na ráfku několik týdnů v závislosti na povětrnostních podmínkách a prostředcích používaných pro aktuální mytí. ADBL Tyre Dressing v tandemu s ADBL ONE SHOT TIRE vám umožní obnovit vaše pneumatiky do jejich továrního vzhledu. Již po jedné aplikaci získáme efekt ztmavení, saténového lesku a ochrany před nečistotami, vodou a UV zářením.

Set ADBL Wheel Protect Set obsahuje

  • Rychlá ochrana na alu kola ADBL Rimtector (500 ml).
  • Ochrana pneumatik ADBL Tire Dressing (500 ml).
  • Aplikátor na pneumatiky ADBL One Shot Tire Pad.

ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.
Eye Irrit. 2: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Met. Corr. 1: H290 - Může být korozívni pro kovy.
Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234: Uchovávejte pouze v původním balení.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

sodium mercaptoacetate


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím