Bad Boys Defroster - Rozmrazovač oken (500ml)

Rychle a účinně odstraňuje námrazu z oken automobilu a zabraňuje opětovnému zamrznutí.
Zobrazit více
80% (4 hodnocení)
299 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: BB5835
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:247 Kč
cena vč. DPH:299 Kč
Nejnovější recenze
Všechny recenze
Neověřený zákazník
19.01.2024
Funguje
Neověřený zákazník
09.01.2024
Dobrý pomocník, ráno už bez něj ani prd. Led pouští skoro okamžitě.
Ověřený zákazník
23.02.2023
Jeden z nejlepších, co jsem zkusil. V porovnání s ostatníma reaguje rychle a nelepí tolik.
+
Celkem dobře i voní
+
Stačilo nastříkat a námraza byla pryč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze4
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Defroster

Bad Boys Defroster je určený k odstranění námrazy a zároveň i jako prevence před opětovném zamrznutí oken v zimních měsících. 

Zajišťuje rychlé a účinné odstranění námrazy ze skleněných povrchů bez nutnosti škrábání. Působí okamžitě a pomáhá předcházet opětovnému namrzání.  

Již nebudete muset ráno škrábat sklo. Jednoduchým nastříkáním přípravku Defroster ze skla okamžitě odstraníte námrazu.

Výhody:

 • Rychlé odstranění námrazy.
 • Stačí jen nastříkat na sklo.
 • Defroster v okamžiku odstraní námrazu.

Tak jako všechny přípravky Bad Boys, vyzkoušeli jsme a používáme i tento. A opravdu ze zkušeností, reakce je okamžitá a trvající. Stačí jen pár rozprachů, námraza začne okamžitě mizet a okno dále již nezamrzá. Tento rozmrazovač oken vřele doporučujeme, za nás je tím nejlepším, co nabízíme.

Objem: 500 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
Funguje
Dobrý pomocník, ráno už bez něj ani prd. Led pouští skoro okamžitě.
Jeden z nejlepších, co jsem zkusil. V porovnání s ostatníma reaguje rychle a nelepí tolik.
+
Celkem dobře i voní
+
Stačilo nastříkat a námraza byla pryč
Nefunguje jak má..Akorát vznikne kaše, která hned namrzá znovu na skle..
+
Žádné
-
Zamrzá a neodmarazuje
Přidat recenzi

Postup při aplikaci:

 • Naneste čistič skla pomocí rozprašovače na utěrku z mikrovlákna a očistěte sklo (na velké skleněné plochy aplikujte přípravek přímo pomocí rozprašovače).
 • Otřete do sucha vaflovitou utěrkou.
 • V případě potřeby výše uvedené kroky zopakujte.
 • Vždy používejte rukavice, protože případná mastnota z prstů se snadno přenáší z mikrovlákna na sklo.

Doporučení a tipy:

 • Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě 5-25 ℃.
 • Nevystavujte mrazu ani přehřátí.
 • Aplikujte pouze na dotek chladný povrch.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H300: Při požití může způsobit smrt.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Varovná prohlášení:

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím