Auto Finesse Crystal Glass Cleaner - Čistič oken (250ml)

Čistič skla Crystal Glass Cleaner je navržen tak, aby chemicky rozpouštěl nebo odstraňoval jakékoli znečištění a poté se odpařil na alkoholové bázi do křišťálově čistého povrchu. Tento tekutý čisticí prostředek ve spreji rychle a účinně proniká do všech rýh a hřbetů povrchu, rozbíjí vazby jakéhokoli znečištění a uvolňuje je k setření, aniž by došlo k oděru povrchu.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
269 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: AF28430
výrobce:Auto Finesse
cena bez DPH:222 Kč
cena vč. DPH:269 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

AUTO FINESSE
CRYSTAL


Jeden z nejefektivnějších čističů oken s extrémně vysokou účinnosti.

Navrženo k chemickému rozpouštění nečistot.

Čistič skel Auto Finesse Crystal Glass Cleaner je speciálně vyvinutý tak, aby bez námahy odstraňoval mastné vrstvy, skvrny od vody, zasychající stopy a otisky prstů a odhalil povrch beze šmouh a zbytků.

Crystal je jemně vyvážená směs destilovaných rozpouštědel, která vykazuje výrazný pokrok oproti běžně dostupným čistícím prostředkům. Crystal nastavuje nový standard pro optickou jasnost.

Jeho rychle působící báze alkoholické formule je bezpečná na všechny skleněné povrchy včetně zrcadel. Crystal může být dokonce použit, aby účinně vyčistil lehké polykarbonáty či akrylové okenní systémy používány v high-performance nebo u závodních vozidel.

Tento čisticí prostředek ve spreji si poradí se špínou a lepkavými zbytky a dokáže také vyplnit a zakrýt lehké škrábance - zanechává dokonalý povrch beze šmouh a pruhů. Je vhodný pro všechny typy exteriérových a interiérových skel.

Tento profesionální prostředek pro detailní údržbu a ošetření skel je odolný vůči všem druhům nečistot a lepkavých nečistot, ale dostatečně jemný na to, aby mohl být bezpečně použit na tónovací fólie na oknech a polykarbonátová, akrylátová, perspexová nebo lexanová skla pro motorsport.

Použití čističe na sklo Crystal k dokončení poslední fáze detailů je snadný způsob, jak dosáhnout úžasné čistoty, lepšího výhledu a nakonec i zvýšení bezpečnosti.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat čisticí prostředek Crystal Glass Cleaner se speciální utěrkou na sklo, jako je naše utěrka Superior Waffle nebo Glass Waffle, které jsou navrženy tak, aby zachytávaly a zadržovaly nečistoty hluboko ve speciálním mikrovláknovém úpletu, bezpečně mimo povrch.


AUTO FINESSE
The Art of Detailing

Za více než dvě desetiletí se Auto Finesse stal synonymem pro špičkovou autokosmetiku.

Auto Finesse nabízí nejen výjimečné produkty, ale také životní styl spojený s péčí o váš vůz. Tento životní styl spojuje milióny nadšených uživatelů po celém světě. V nabídce najdete autošampony, detailery, čističe a impregnace pro interiér i exteriér. A co teprve keramické ochrany? Skvělé nejen svou účinností, ale i snadností aplikace, kterou zvládne opravdu každý z nás.

Auto Finesse není jen výrobce autokosmetiky, ale skutečným průvodcem v péči o váš milovaný vůz.

Objem250 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Jak použít Auto Finesse Crystal Glass Cleaner v exteriéru

 1. Rozprachem nastříkejte Crystal na okno
 2. Wafflovou utěrkou čistěte do čista
 3. Máte-li na okně usazenou špínu se směsí vodního kamene, nebo zbytky tmelů, apod., použíjte před čištěním s Crystalem Auto Finesse Vision

Jak použít Auto Finesse Crystal Glass Cleaner v interiéru

 1. Rozprachem nastříkejte Crystal na Wafflovou utěrku
 2. S utěrkou čištěte do okna do čista

Náš Tip: Chcete-li vědět, z jaké strany okna máte nečistoty, oddělte si směry čištění. V exteriéru čištěte horizontálně, v interieru par vertikálně. 

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  Signální slova: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Varovná prohlášení:

  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P241: Používejte elektrické / ventilační / osvětlovací /…/ zařízení do výbušného prostředí.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím