ADBL Glass PRO - Čistič oken (1000ml)

Koncentrovaný čistič na všechny skleněné povrchy, okna i zrcátka s vysokým obsahem alkoholu.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
239 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-GCP-10
výrobce:ADBL
cena bez DPH:197 Kč
cena vč. DPH:239 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Glass Pro je vysoce koncentrovaný čistič oken s extrémně rychlým odpařováním, i při vysoké vlhkosti a nízkých teplotách. Tento čistič účinně odstraňuje minerální a organické nečistoty, jako jsou vodní skvrny, ptačí trus, nikotin, otisky prstů nebo mastnota. Nezanechává žádné šmouhy a skvrny a může být použit jak na vnitřní, tak vnější sklo. Po použití Glass Pro získáte dokonale čisté okno a perfektní výhled z vozidla.

Hlavní vlastnosti Glass Pro:

 • Vysoce koncentrovaný čistič oken.
 • Extra čistící síla.
 • Součástí balení je kvalitní japonský rozprašovač Canyon.
 • Přípravek je doplněn QR kódem na lahvi, který vám umožní zhlédnout video s postupem použití.
 • Objem balení je 1000 ml.

Při použití ADBL Glass Pro postupujte následovně:

 1. Nepoužívejte přípravek na přímém slunci.
 2. K aplikaci použijte mikrovláknové utěrky vhodné pro čištění oken.
 3. Doporučuje se mít k dispozici dvě utěrky - jednu pro aplikaci přípravku a druhou pro finální rozleštění.
 4. Nastříkejte přípravek přímo na okno nebo na utěrku a rovnoměrně rozetřete.
 5. Poté suchou částí utěrky nebo druhou utěrkou přípravek rozleštěte.
 6. Vaše okno bude krásně čisté a bez šmouh.

Pokud jsou utěrky po použití špinavé, doporučuje se je vyprat, ideálně s použitím pracího prostředku určeného pro mikrovláknové utěrky.

Pro další informace o čištění skel a nanesení tekutých stěračů můžete navštívit článek "Jak vyčistit čelní okno" a získat další užitečné informace.


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Flam. Liq. 3: H226 - Hořlavá kapalina a páry.
Skin Corr. 1: H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
STOT SE 3: H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

propan-2-ol


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím