Ultracoat PREMIUM BOND 9H certifikovaná keramická ochrana laku (50ml)

PB9H - Profesionální keramická ochrana laku s výdrží 5 let.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
3 999 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: UC-PB9-50
výrobce:Ultracoat
cena bez DPH:3 305 Kč
cena vč. DPH:3 999 Kč
popis
parametry
soubory3
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

ULTRACOAT

PREMIUM BOND 9H

Technologicky vyspělá keramická ochrana laku automobilu se skutečnou výdrží 5 let!
To nejlepší od ULTRACOAT.

Premium Bond 9H (PB9H) je nejpokročilejší keramický povlak z řady Ultracoat. Je navržen k ochraně téměř jakéhokoliv hladkého povrchu. Je tak vhodný i k použití na lodích nebo letadlech.

Po aplikaci produkt hluboce proniká do struktury povrchu, vyplní mikrospóry a vytvrdne do formy keramického povlaku. Naváže s povrchem kovalentní vazby a vytvoří tak permamentní spojení se strukturou laku na molekulární úrovni.

Takto navržený coating efektivně chrání povrch proti UV záření a oxidaci, což umožňuje udržovat dokonalý lesk a zabránit barevné nestálosti a vyblednutí barvy laku. Nanopovlak má silnou chemickou odolnost a díky tomu usnadňuje odstraňování kontaminátů jako je ptačí trus, zbytky hmyzu nebo posypová sůl v zimním období.

Pro detailery máme důležitou informaci. Coating byl navržen tak, aby jeho aplikace byla co nejpohodlnější a zvládnutelná i v náročnějších podmínkách bez striktně kontrolované teploty nebo vlhkosti vzduchu. Toto oceníte zejména v případě, kdy budete aplikaci provádět v jiném místě, než ve vlastní dílně, např. u zákazníka nebo v autosalonu. A co víc, dostatečně vysoký poměr aktivních látek zajistí jeho nejvyšší možnou účinnost.

Vaši zákazníci s vozem ochráněmým keramikou Premium Bond 9H mají na dlouhá léta zaručený vynikající lesk a barevnou hloubku laku. Nanopovlak umožní zachovat přirozenou krásu a eleganci zákazníkova vozu i dlouho po aplikaci ve vaší detailingové dílně.

Nejvyšší úroveň hydrofobních vlastností uspokojí opravdu každého zákazníka. Po vytvrdnutí vytvoří Premium Bond 9H síť z nanočástic, která účinně odpuzuje nečistoty a vodu. Tento velkolepý efekt není jen vizuální, ale i nesmírně praktický - každodenní péče o auto ochráněné tímto způsobem je rychlá, naprosto snadná a zábavná jako dětská hra.

Premium Bond 9H ve spojení s řádnou údržbou umožní majiteli vychutnat si dokonalý vzhled svého vozu po celá léta a výrazně pomáhá udržet vysokou hodnotu vozu díky zamezení degradaci laku.

Hlavní přednosti:

 • Vysoká odolnost až na 100.000 km. 
 • Nejefektivnější ochrana laku. 
 • Vyjímečná hloubka a oslňující lesk laku.

Vlastnosti:

 • Tloušťka povlaku: 10 µm
 • Výdrž: 5 let anebo 100.000 km

Objem balení:

 • 50 ml

Obsah balení:

 • 50 ml Premium Bond 9H
 • Apalikátory
 • Samolepky
 • Servisní karta
 • Návod

Pro zvýšení životnosti povlaku doporučujeme topovací nanopovlak od Ultracoat Hydro HD.


Ultracoat je dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na špičkové keramické povlaky. Ultracoat je na trhu již od roku 2015 a od té doby si produkty polské značky našly obrovskou oblibu mezi nadšenci do detailingu, ale i profesionálními detailery po celé Evropě.
Garantujeme nejvyšší kvalitu všech produktů, které jako výhradní dovozci značky Ultracoat pro ČR a SK nabízíme i Vám.

Objem50 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Příprava povrchu:

 1. Povrch by měl být naprosto čistý a dekontaminovaný.
 2. Staré vosky, sealanty a glazury musí být před aplikací odstraněny.
 3. Povrch by měl být ideálně strojně vyleštěn a zbaven všech defektů, škrábanců a hologramů.
 4. Povrch musí být řádně odmaštěn zapomocí přípravku Ultracoat Wipe It! nebo použijte IPU.
  Doporučujeme pro jistotu povrch odmastit dvakrát, příprava povrchu je nesmírně důležítá!

Postup při aplikaci:

 • Připravte si vše, co budete potřebovat, kromě obsahu balení Ultracoat i několik mikrovláknových utěrek.
 • Navlhčete růžek aplikátoru coatingem.
 • Aplikujte na povrch křížovými tahy po sekcích cca 50 cm x 50 cm.
 • Počkejte přibližne 1 - 2 minuty než začne přípravek tvrdnout a setřete pomocí mikrovláknové utěrky. Přidejte další vrstvu stejnou metodou pro zvýšení účinků keramiky.
 • Nechte uzrát minimálně 24 hodin a během následujících sedmi dnů vůz nemyjte.

Doporučení a upozornění:

 • Nikdy neaplikujte venku v otevřeném prostoru a na přímém slunci.
 • Ideální podmínky pro aplikaci je teplota vzduchu mezi 18-22°C a vlhkost vzduchu v rozmezí 50-70%.
 • Vždy používejte nové mikrovláknové utěrky. Mějte po ruce vždy dostatečné množství utěrek a mněňte je častěji v průběhu aplikace.
 • Aplikaci provádějte po menších sekcích, ne více jak 50 cm x 50cm.
 • Nezapomeňte na světlo, dostatek světla je také důležitý.
 • Povlak je nutné nechat na povrchu uzrát minimálně 24 hodin. Vůz umyjte nejdříve sedm dní po aplikaci keramiky.

 

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H315: Dráždí kůži.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Názvy nebezpečných látek na štítku:
Obsahuje:

Cyklosilazany, di-Me hydrogen, Polymery s di-Me, Me hydrogen silazany,
3-aminopropyltriethoxysilan

Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím