ADBL Beetle Juice Squeezer - Odstraňovač hmyzu (500ml)

Odstraňovač zaschlého hmyzu a ptačího trusu.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
169 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-BJS-5
výrobce:ADBL
cena bez DPH:140 Kč
cena vč. DPH:169 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Beetle Juice Squeezer je odstraňovač hmyzu, který rychle a účinně rozpouští zbytky hmyzu obsahující pro lak vozidla nebezpečné enzymy. Tyto enzymy mohou proniknout do struktury laku a způsobit jeho trvalé poškození, proto je důležité mrtvý hmyz odstranit co nejdříve a nedovolit mu zůstávat dlouho na karoserii, zejména na slunci. ADBL Beetle Juice Squeezer dokáže odstranit hmyz během několika sekund, chrání lak před zabarvením a leptáním. Tento odstraňovač také účinně rozpouští další organické nečistoty, jako je stromová míza a ptačí trus, a odstraňuje oleje a mastné silniční nečistoty.

Hlavní vlastnosti ADBL Beetle Juice Squeezer:

 • Ideální pro odstranění zbytků hmyzu.
 • Účinný proti stromové míze a ptačímu trusu.
 • Obsahuje špičkový japonský rozprašovač Canyon.
 • QR kód na lahvi vám poskytne video s postupem použití.

Zde je postup, jak používat odstraňovač hmyzu ADBL Beetle Juice Squeezer:

 1. Nepoužívejte přípravek na přímém slunci a na horké karoserii, abyste zabránili rychlému vysychání a možnému poškození povrchu.

 2. Před použitím důkladně protřepejte přípravek.

 3. Nastříkejte Beetle Juice Squeezer na povrch, kde jsou zbytky hmyzu a další organické nečistoty, které chcete odstranit.

 4. Nechte přípravek působit přibližně 30 sekund, aby mohl rozpustit nečistoty.

 5. Opláchněte povrch silným proudem vody, abyste odstranili odpuštěné nečistoty.

 6. Přípravek udržujte mimo dosah dětí a zajistěte, aby nedošlo k jeho zamrznutí.

 7. Dodržováním těchto pokynů můžete efektivně odstranit zbytky hmyzu a další organické nečistoty a chránit lak vašeho vozidla.


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Met. Corr. 1: H290 - Může být korozívni pro kovy.
Skin Corr. 1: H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:

EUH208: Obsahuje orange, sweet, ext., reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

hydroxid sodný


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím