ADBL Pre Spray PRO - Čistič koberců a textilu do tepovače (1000ml)

Koncentrovaný čistící prostředek určený do extraktoru.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
449 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-PSP-10
výrobce:ADBL
cena bez DPH:371 Kč
cena vč. DPH:449 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL Pre Spray PRO je nejnovější generace výrobku určeného pro čištění textilního čalounění a koberců. Tento produkt je schopen okamžitě odstranit i velmi silné nečistoty a skvrny. Je netoxický a bezpečný pro všechny čištěné povrchy. Díky vysoké koncentraci je velmi účinný a zároveň šetří peníze.

Rozředění ADBL Pre Spray PRO se provádí podle následujících poměrů:

 • 1:10 pro odstranění výrazných skvrn na čalounění a kobercích.
 • 1:15 až 1:20 pro odstranění odolné špíny.
 • 1:30 až 1:60 pro odstranění běžného znečištění.

Při použití je důležité dodržovat následující postup:

 1. Rozřeďte produkt s vodou o teplotě přibližně 40 °C podle příslušného poměru.
 2. Před použitím vždy proveďte test stálosti barev na skrytém místě.
 3. Aplikujte roztok postřikovačem na tkaninu (před čištěním by měl být povrch oprášený a vysátý).
 4. Čistěte měkkým kartáčkem určeným pro čalounění.
 5. Zbytky produktu a rozpuštěné nečistoty odstraňte vysavačem s teplou vodou.
 6. V případě potřeby opakujte postup nebo zvyšte koncentraci pracovního roztoku.
 7. Maximální doba kontaktu mezi výrobkem a tkaninou by měla být do 5 minut.
 8. Neponechávejte roztok samovolně zaschnout.
 9. Při velmi silně znečištěných místech lze použít ADBL Textile Rinse k urychlení a posílení účinku oplachování.

Důkladně dodržujte pokyny a postupy uvedené výše, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků při čištění textilního čalounění a koberců.


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:

Obsahuje orange, sweet, ext., reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím