ADBL APC PRO - Silný univerzální čistič (1000ml)

Velmi silný univerzální čistič na vše. Dle naředění je vhodný v exteriéru, ale i interiéru vozidla.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
299 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: ADBL-APCP-10
výrobce:ADBL
cena bez DPH:247 Kč
cena vč. DPH:299 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

ADBL - RECIPE FOR OVERTAKING

ADBL APC je koncentrovaný a všestranný čistič, který je vhodný pro čištění jak exteriéru, tak interiéru vozidla. Tento přípravek rychle proniká nečistotami a bezpečně je odstraňuje z čištěného povrchu. Obsahuje speciální aditiva, která zabraňují přilnavosti nečistot v mycím roztoku a vytvářejí snadno odstranitelnou emulzi. Je zcela bezpečný pro běžné povrchy ve vozidle. ADBL APC PRO je ředitelný vodou v různých poměrech v závislosti na míře znečištění. Doporučený poměr ředění je 1:4 pro silně znečištěné povrchy a až 1:80 pro mírně znečištěné povrchy. Rozprašovač je součástí balení.

Přípravek je obohacen o přírodní citrusová rozpouštědla a vyznačuje se nízkou pěnivostí, rychlým rozpouštěním nečistot a vynikajícími odmašťovacími schopnostmi.

Hlavní vlastnosti APC PRO:

 • Koncentrované APC.
 • Všestranný čistič na interiér i exteriér.
 • Dokáže vyčistit i velmi znečištěné povrchy.
 • Vůně citrusu.
 • Ředěnít v poměru od 1:10 do 1:80.

Jak správně používat čistič ADBL APC PRO:

 1. Nepoužívejte přípravek na přímém slunci nebo na horkém povrchu.
 2. Při práci s čističem používejte ochranné gumové rukavice.
 3. Nařeďte roztok čističe podle požadovaného poměru.
 4. Před použitím přípravek důkladně protřepejte.
 5. Nastříkejte čistič na čištěný povrch a následně ho setřete mikrovláknovou utěrkou.
 6. Mějte při sobě více utěrek, abyste je mohli pravidelně vyměňovat. Zašpiněná utěrka nečistí tak efektivně.
 7. Pokud je povrch silně znečištěný, můžete použít štěteček nebo kartáček a postup opakovat vícekrát.
 8. Důležité je nikdy nedovolit, aby se čistič na povrchu zaschnul.

ADBL APC je skvělým přípravkem pro čištění různých povrchů ve vozidle, ať už se jedná o interiér nebo exteriér. Při správném použití poskytuje výborné výsledky.


 


ADBL

ADBL je mladá a progresivní značka autokosmetiky, která se vyrábí v Polsku. Od svého založení v roce 2016 se stala jedničkou na polském trhu jak v prodejnosti, tak v oblibě místních značek. Její zaměření spočívá v vytváření cenově dostupných, spolehlivých a vysoce funkčních produktů.

Co činí ADBL výjimečnou mezi konkurencí je fakt, že firma realizuje celý výrobní proces sama - od nápadu, přes receptury až po balení. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou a přesností každého výrobku. Jejich produkty a příslušenství si získaly přízeň fandů, profesionálů a všech, kteří kladou důraz na efektivitu.

ADBL se může pochlubit širokým výběrem produktů autokosmetiky, zahrnujícím jak chemii, tak i nejrůznější příslušenství včetně leštiček a kotoučů. Veškeré spreje jsou exkluzivně dodávány s rozprašovači od japonské společnosti Canyon, která je uznávaná jako výrobce nejlepších rozprašovačů na světě.

ADBL je také silně zaměřena na vývoj a inovace. Firma investuje velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje, aby se posouvala vpřed mílovými kroky. Díky tomu přichází na trh s novými a inovativními produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a efektivity.

Spolehlivost, funkčnost a neustálý pokrok jsou základními pilíři značky ADBL. S jejich produkty můžete mít jistotu, že dosáhnete vynikajících výsledků při péči o své vozidlo.

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Skin Corr. 1: H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:

EUH208: Obsahuje orange, sweet, ext.. Může vyvolat alergickou reakci.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:

Ethoxylovaný isotrididanol > 2.5 mol EO; sodium metasilicate pentahydrate; Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím