CarPro Reset - koncentrovaný autošampon pro obnovu keramických povlaků (500ml)

pH neutrální autošampon pro obnovu nanopovlaků.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
449 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: CP_RE50
výrobce:CarPro
cena bez DPH:371 Kč
cena vč. DPH:449 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Bezpečnost

CARPRO

CarPro Reset je pH neutrální šampon vhodný pro obnovu vlastností nanesených keramických ochran Carpro, ale i od jiných výrobců.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H315: Způsobuje podráždění kůže.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

  • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Zvláštní značení u speciálních směsí:

  • EUH208: Obsahuje 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004:

  • 15 % - < 30 % aniontově povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Benzyl benzoate, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde).

Bezpečnostní list na vyžádání u prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím