CarPro IronX Snow Soap - aktivní pěna s odstraněním polétavé rzi (1000ml)

Speciální mycí přípravek odstraní běžné nečistoty, má odmašťující účinky a bezpečně odstraní polétavou rez z laku nebo brzdový prach z alukol.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
869 Kč
Vyprodáno

Hlídat dostupnost produktu

NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
katalogové číslo: CP-IXSS1
výrobce:CarPro
cena bez DPH:718 Kč
cena vč. DPH:869 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Bezpečnost

CARPRO

Jedinečný multifunkční autošampon se schopností odstraňovat polétavou rez. Funguje jako aktivní pěna, silný i šetrný šampon, odmašťovač a odstraňovač polétavé rzi.

Použití jako aktivní pěna k předmytí
Při použití v napěnovači vytvoří velmi hustou a bohatou pěnu, která efektivně uvolňuje a rozpouští všechny běžné nečistoty. Tím usnadňuje následné mytí. Jako jediný produkt na trhu zároveň rozpouští polétavou rez.

Použití jako klasický autošampon
Přípravek je možné používat i jako klasický autošampon. Ředí se v poměru 1:8 (dle požadované účinnosti). Při dodržení doporučeného ředění je výsledný roztok pH neutrální a nepoškozuje již nanesené vosky.

Upozornění:
Nenechte přípravek na povrchu zaschnout.


 

 

 

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H290: Může být korozivní pro kovy.
 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H315: Způsobuje podráždění kůže.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P234: Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004:

 • >= 30 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy (Geraniol, Citral, Limonene, Linalool).

Bezpečnostní list na vyžádání u prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím