CarPro Lift - aktivní pěna (500ml)

Alkalická aktivní pěna, objem 500 ml
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
299 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: CP-LI5
výrobce:CarPro
cena bez DPH:248 Kč
cena vč. DPH:299 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

CARPRO

CarPro Lift je vysoce koncentrovaná alkalická aktivní pěna pro předmytí automobilu, který před aplikací šamponu ve vozidle zcela a bezdotykově rozpouští a odstraňuje velké množství nečistot a špíny.

CarPro Lift používá vysoké pH 12, alkalické čisticí přísady, které jsou silné, ale jemné a vhodné pro použití se všemi tlakovými napěnovými tryskami. Při aplikaci v typickém ředicím poměru 1:10 (nebo jiných v závislosti na požadované viskozitě pěny) bude Lift na površích setrvávat standardně po dobu 5 minut. Je navržen speciálně tak, aby poskytoval maximální smáčení a také byl snadno oplachnutelný. 


 

 

 

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


Signální slova: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H315: Způsobuje podráždění kůže.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Varovná prohlášení:

  • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Zvláštní značení speciálních směsí:

  • EUH208: Obsahuje linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list na vyžádání u prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím