Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti (dále též „Oznámení“) společnosti ASC Tuning Imports s.r.o., IČ: 07668627, sídlem Pardubice, Chrudimská 1146, PSČ: 530 02, kontaktní též na dotaznik@asc-tuningimports.cz (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.nanospec.cz (dále též „Web“), jehož je organizace provozovatelem a právních jednání s webem souvisejících takto:

 

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

   
 2. OSOBNÍ ÚDAJE

  Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
   
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Organizace zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky, tedy např. předáváme Vaše údaje přepravní společnosti PPL, aby Vám mohla objednávku doručit. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
 Veškerý popis jednotlivých forem zpracování údajů a jejich účelů naleznete ZDE. Našimi zpracovateli osobních údajů jsou TYTO splečnosti.
  Osobní údaje nebudeme poskytovat žádné jiné třetí straně vyjma těchto zpracovatelů osobních údajů.
   
 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ

  Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen.

   
 5. PRÁVA SUBJEKTŮ
  Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: dotaznik@asc-tuningimports.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

   
 6. POVINNOST POSKYTNUTÍ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavření kupní smlouvy je nezbytné, aby subjekt poskytnul správci své osobní údaje.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. ledna 2020


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím