SWAG Alcalic Wheel Cleaner FLUO - Čistič alu kol (500ml)

Čistí ráfky - velmi účinný - rychlý účinek - mimořádně efektivní - pro každodenní čištění - alkalické ph
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
219 Kč
Obvykle 4 - 10 dní

Hlídat dostupnost produktu

NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
Množstevní slevy
od 6 ks 203 Kč / ks
katalogové číslo: SW-SAWCF500
výrobce:SWAG AutoDetailing
cena bez DPH:181 Kč
cena vč. DPH:219 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Bezpečnost

Alcalic Wheel Cleaner RTU Fluo by SWAG AUTODETAILING

Swag Alcalic Wheel Cleaner (SAWCF) je profesionální čisticí prostředek s alkalickým pH a vysokou účinností. Byl vyvinut pro detailingová studia a automobilové nadšence, kteří hledají účinný a bezpečný přípravek k odstranění nečistot na discích vozidel způsobených každodenním používáním. SAWCF má koncentrovanou recepturu založenou na vybraných účinných látkách, které poskytují optimální čisticí složení. Přípravek odstraňuje odolné nečistoty z disků kol vozidel. Funkční charakter přípravku se nachází mezi kyselými čisticími prostředky, které se používají k odstraňování trvalých nečistot a pH neutrálními prostředky s efektem "krvácení", které jsou určeny k odstraňování brzdového prachu.

SAWCF je určen k čištění ráfků z oceli a hliníku s lakovaným povrchem, jakož i leštěných ráfků, pokud mají bezbarvý lak. Díky vysoké koncentraci čističe můžeme individuálně zvolit charakter prostředku. Po zvolení koncentrace vyzkoušejte účinek přípravku na méně viditelném místě.

SAWCF má všechny atributy profesionálního čističe kol, tj. vysokou koncentraci, optimální sílu, všestranné působení, bezpečnost s ohledem na čištěné povrchy a ovocnou vůni, která zpříjemňuje práci. 4istič obsahuje výrazný pigment, díky kterému je snadno rozpoznatelné rozprostření přípravku.

VLASTNOSTI:

 • Složení pro velmi znečištěné ráfky.
 • Připraveno k použití.
 • Alkalické pH.
 • Vysoká čisticí síla.
 • Odstraňuje brzdový prach.
 • Všestranné použití.
 • Vhodné pro každodeníí údržbu.
 • Individuální volba síly.
 • Rychlý účinek.

Určeno pro profesionální detailery, ale stejně tak i pro začínající uživatele a nadšence do detailingu.

APLIKACE:

Před použitím lahvičku protřepejte.
Přípravek SAWC používejte ve stínu na chladném povrchu.
Nedovolte, aby přípravek na povrchu zaschl.
SAWC aplikujte postřikem nebo štětcem na povrch ráfku.
Používejte pouze na lakované ráfky a věnujte pozornost středovým krytkám.
Počkejte až 5 minut, než se nečistoty oddělí.
Ráfky předem opláchněte, abyste odstranili uvolněné nečistoty.
Tím minimalizujete riziko poškrábání laku při čištění kartáčem.
Zopakujte postup nanášení SAWC.
Vyčistěte ráfky kartáčem a proveďte závěrečné čištění.
Povrch ráfků důkladně opláchněte.
Osušte kola mikrovláknem.
Pro trvalou ochranu ráfků použijte např. přípravek SWAG CERAMIC RELOADER.

DALŠÍ DOPORUČENÍ:

Nenechte přípravek zmrznout.
Před použitím protřepejte.
Chraňte před slunečním zářením.
Skladujte na chladném a suchém místě.

Objem balení: 500 ml


Vítejte u SWAG Autodetailing!

SWAG Autodetailing je renomovaná firma specializující se na profesionální čištění vozidel s vlastní řadou autokosmetiky. Vášeň pro detail a péči o auta je motivací poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby, které si jejich vozidla zaslouží.

Mise společnosti SWAG AD je jednoduchá - dosáhnout dokonalosti při vytváření přípravků pro detailing, poskytnout vysoce kvalitní produkty a pomoci udělat z vašeho auta opravdový klenot na silnici. Ať už jste majitelé osobního auta, nadšenci do veteránů nebo majitelé firemní flotily, s autokosmetikou SWAG dostane vaše vozidlo péči, kterou si zaslouží.

Naše společnost je výhradním distributorem autokosemtiky SWAG pro Českou republiku.

Objem500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H290: Může být korozivní pro kovy 
 • H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varovná prohlášení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře/...

Názvy nebezpečných látek na štítku:
Obsahuje:

 • Hydroxid sodný C12-14 (i) ethoxylované alkoholy <2,5 TE, sírany, sodné soli

Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004:

 • 5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky
 • < 5 % neiontové povrchově aktivní látky
 • < 5 % polykarboxyláty
 • Vonné kompozice, (LINALOOL;).

Hodnota pH: >13 při 20 °C

Bezpečnostní list na vyžádání u distributora / prodejce.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím